Pod sau Mansarda

310
pod sau mansarda

Un pod simplu doar cu învelitoare și șarpantă vizibilă este mult mai ușor de executat și de întreținut față de o mansardă care trebuie să includă în șarpantă și la căpriori tot acel pachet de izolații termice și finisaje.

În cazul în care apa se infiltrează, este mult mai greu de identificat zona de infiltrare, apa se va transmite la toate finisajele aplicate pe șarpantă.

Podul casei din copilărie sau de la bunici

Să nu uităm trecutul foarte apropiat în care majoritatea caselor erau și încă sunt construite simplu (și eficient) cu pod simplu, cu șarpantă și astereală (ansamblu structural) din lemn.

Cu structura și astereala vizibilă, cu pânze de păianjen, praf, unele poduri cu cuiburi de păsări, lilieci sau alte animale mici care își făceau loc sau odihnă pe sub streașină sau saceacului acoperișului.

În unele poduri se atârna, până în primăvară, carnea afumată, legume sau ciuperci uscate.

În pod era vizibilă zidăria coșului de fum și tot felul de obiecte și vechituri depozitate sau uitate. Orice infiltrație sau spărtură în acoperiș era ușor remediată sau stopată cu o găleată sau lighean amplasat strategic.

Apa acumulată era colectată din acele recipiente doar la ploi torențiale, în rest, pentru ploile cuminți, se evapora singură după ploile obișnuite.

Unele poduri slab luminate de o fereastră sau o mică lucarnă, erau înfricoșătoare sau fascinante pentru orice copil curios.

Rolul podului pentru o casă

Rolul podului era de a asigura o utilitate primară: protejarea casei de apele meteorice (ploaie, rouă, brumă, zăpadă, grindină, șamd).

Al doilea rol al podului, ca o rezultantă a utilității primului rol, era cel de tampon de aer, ca un buffer între tavanul casei și mediul exterior.

În special podurile foarte înalte și generoase aveau acest rol suplimentar de tampon – barieră și ventilare -circulare naturală de aer și vapori.

Apropo de modernele fațade și învelitori ventilate, podul e ca o mare anvelopantă cu incintă ventilată natural.

Un alt rol era de susținere structurală și întreținere a coșurilor de fum.

Pentru evitarea condensului, coșurile și sobele erau amplasate în zone centrale ale casei, între pereți interiori și nu pe pereți exteriori.

La unele case, coșurile de fum sunt alcătuite din două segmente verticale decalate și unite printr-o incintă orizontală amplasată în pod. Această incinta de legătură a coșului era prevăzută cu ușițe pentru curățare.

Prin această decalare rezulta cea mai bună poziție a coșului față de coama sau structura acoperișului, fără să afecteze poziția ideală a sobei în camera dorită.

pod sau mansarda
Varianta 1 cu simulare pe timp de iarnă, este cea mai simplă variantă, cu pod nelocuibil, prevăzută cu termoizolare la partea superioară a planșeului de peste nivel (desenată cu roșu), fără termoizolație la partea de șarpantă, asigură temperaturi pozitive pe nivelul locuit și temperatura mai scăzută în pod- similară cu temperatura exterioară.
Învelitoarea (desenată cu albastru) va fi la o temperatură similară cu temperatura podului și a mediului exterior.
Zăpadă pe timp de iarnă nu se va topi dacă termoizolația de pe planșeu (cu roșu) există și este dimensionată corespunzător, astfel încât să nu existe pierderi de căldură de la nivelul locuibil de sub planșeu.
Varianta 2 este identică cu variantă 1, cu simulare pe timp de vară. Temperaturi considerabil mai ridicate în interiorul podului în perioadă de însorire constantă, în perioadele mai călduroase.
pod cu izolare la placa sau cu izolare la capriori la sarpanta
Varianta 3 (identică cu v. 2) cu simulare pe timp de vară, fără termoizolație la partea de șarpantă, cu izolație doar la planșeu.
Varianta 4 este tot cu pod nelocuibil, cu o termoizolare suplimentară la partea de șarpantă (desenată cu roșu), între căpriori sau integrată în învelitoare dacă este vorba de panouri tip sendviș cu miez de vată bazaltică sau spumă poliuretanică (desenată cu portocaliu).
Această variantă are o eficiență justificată pe timp de vară, pentru reducerea radiației termice transmise de la învelitoare la elementele de structură ale șarpante.
Chiar și pe timp de însorire constantă, pentru varianta 4, pe timp de vară, temperatura va fi considerabil redusă în pod față de temperatura din mediul exterior.
Toate variantele (1-4) pot fi prevăzute intenționat cu grile de ventilare anti-insecte sau cu ventilare involuntară prin imperfecțiunile sau rosturile finisajelor de la atic sau saceac.
pod sau mansarda posibila fatada ventilata in continuarea invelitorii
Pentru mansarde, situația capătă multe nuanțe sensibile legate de “asigurarea” materialelor și a bunei execuții.
Pentru o corectă a ventilație a aerului sub primul strat de învelitoare (tabla sau țigla), se va acorda o deosebită atenție montajului și a materialelor folosite.
Rezultă învelitori ventilate și multe scenarii cu fațade ventilate.Mansardele romantice

Mansardele vechi romantice din marile orașe erau slab izolate termic, folosite temporar ca ateliere pentru artiști, locuințe sau cazări puțin salubre.

Mansardele moderne

Odată cu apariția materialelor moderne de finisaje și în special a termoizolațiilor moderne, a început o frenezie a mansardărilor, multe din aceste mansardări realizate cu multe materiale nepotrivite podului respectiv, nepotrivite funcțiunii, cu greșeli de montaj a instalațiilor și finisajelor, cu greșeli structurale și de proiectare.

Cu mansardare câștigăm spațiu, dar pierdem tot acel tampon natural pe care un simplu pod îl asigură.

Mansarda și mansardarea va fi executată cu cele mai bune materiale și cu cea mai bună manoperă pentru evitarea înfiltrațiilor în acest sendviș alcătuit din: învelitoare, structură, termoizolație și finisaj la interior din gips carton, alte placaje din lemn sau materiale compozite.

Pentru casele cu zidărie și beton armat, ideală este varianta cu etaj obișnuit, cu placă de beton deasupra și pod simplu care poate fi executat fără mari pretenții peste etaj.

Aticul podului poate fi realizat din structură de lemn sau din structura principală a casei, în continuarea pereților exteriori.

Mansardarea ca etapă ulterioară

amenajare mansarda in pod in etapa ulterioara
P+E+ pod și apoi: P+E+Mansardă.

Orice mansardă sau mansardare ar trebui să apară într-o etapă ulterioară, în cadrul unui pod deja construit peste parter sau peste etajul 1.

Rezulta o casă cu parter, etaj și un pod care poate fi transformat pe viitor în mansardă dacă va fi necesară o extindere. (P+E+ pod și apoi: P+E+Mansardă.)

Încă din stadiul de proiect, chiar dacă se execută doar podul, poate fi prevăzută extinderea spațiului de locuit în pod prin mansardare ulterioară, luând în considerare înălțimea liberă necesară la care se adaugă grosimea izolației de la șarpantă, grosimea finisajului și a eventualei izolației termice-fonice de la pardoseală.

Dacă se prevede o eventuală extindere a spațiului locuit în pod, prin mansardare, se va monta de la început învelitoare podului realizată cu toate elementele de difuzie și de ventilare a aerului necesare unei învelitori pentru un spațiu mansardat.

Termoizolația și finisajele vor fi realizate doar în momentul necesității extinderii spațiului locuit.

Asigurarea circuitelor și traseelor de instalații

Se vor prevedea în tabloul electric circuitele electrice, dimensionarea centralei termice, cablurile electrice de curenți tari și curenți slabi, traseele de agent termic pentru încălzire și conductele de apă menajeră și canalizare, fără a afecta în momentul deciziei de mansardare nicio instalație au finisaj de la etajele inferioare (etaje și parter).

În momentul amenajării ulterioare, a izolării termice și finisării mansardei, să se realizeze doar o cuplare facilă la circuitul de instalații electrice, termice, sanitare, ventilare și curenți slabi (date-internet-catv, monitorizare video, senzori mișcare, senzori incendiu)

Coșul de fum sau tubulatura de ventilare

Casele moderne sau casele reabilitate și termoizolate pot avea sobele sau șemineele amplasate pe pereții exteriori.

Centralele termice vor fi amplasate adiacent unui perete exterior.

Coșurile de fum vor fi atașate sau detașate de peretele exterior, străpungerea acoperișului se va face cel mult pe zonele perimetrale sau cu întreruperea de streașină. Coșurile din zidărie sau din piatră vor fi alipite de zidul exterior.

Coșurile metalice cromate, cu design industrial, vor fi detașate de zid și rezolvate ideal fără străpungerea de streașină.

Scara de acces în pod sau mansardă

Scara de acces în pod și în viitoare mansardă poate fi construită din prima etapă spre pod sau în o etapă ulterioară pe structură de metal-lemn sau metal-metal spre viitoarea mansardă.

În cazul în care se va construi scara finală într-o etapă viitoare, se va prevede golul de acces în placă și se va testa, în proiect separat, poziția viitoarei scări spre viitoarea mansardă.

Poziția scării pentru un pod nu este așa importantă. În pod putem intra în patru labe, sau foarte aplecați.

În schimb, într-o mansardă cu pretenții de confort și respectare a normativelor de exploatare nu e plăcut să te apleci la fiecare grindă sau la intrarea de pe scară.

Sosirea scării în viitoarea mansardă va fi aleasă cu o poziționare care, după aplicarea termoizolațiilor și a finisajelor la pardoseală, să nu ne oblige să intrăm aplecați în dreptul grinzilor și căpriorilor de la structura acoperișului.

Dacă podul are o înălțime liberă mică pe zona scării dintre parter și etaj, se va alege o direcție sau chiar o poziție și amplasare separată a scării de legătură între etaj și mansardă (o scară independentă – separată).

Cum este șarpanta – structura podului sau a mansardei

forme de acoperis in doua ape sau intr-o apa

Șarpanta este structura podului alcătuită din elemente verticale și înclinate pentru a asigura rezistența și inclinarea necesară învelitorii.

Șarpanta poate fi o structură independentă de structura principala a casei, sau poate fi o structură mixtă, cu structura principală prelungită din structura casei și o structură secundară – separată, dar ancorată de structura casei, care va asigura stratul suport pentru materialele de învelitoare (tablă, țiglă, carton, ș.a.)

Podurile, de regulă, sunt alcătuite dintr-o șarpantă cu o structură principală și o structură secundară.

Șarpantele pot fi din structuri principale de beton armat, metal sau lemn și structuri secundare din metal, lemn sau mixte:

  • Beton armat – metal – lemn
  • Beton armat – metal
  • Metal – lemn
  • Beton – lemn
  • Beton armat – metal – lemn

Lemnul și metalul pot fi structuri secundare sprijinite și legate de structuri principale de beton armat.

Betonul armat poate fi structură secundară ca parte a unei structuri principale tot din beton armat.

Lemnul poate fi structură secundară a metalului sau a betonului armat.

În concluzie, vă recomand să proiectați și să construiți în primă fază pod și apoi, dacă va fi nevoie în familie pe viitor, să realizați mansardarea în podul deja construit.

În prima fază se va construi și proiecta podul cu prevederea gabaritelor și prevederea cadrului pentru un proiect viitor mai mult sau mai puțin detaliat al mansardei viitoare.

Mai departe, vă recomand articolul în care am desenat și scris despre alegerea între mansarda sau etaj

Mansarda sau etaj?

www.urbanambition.ro/mansarda-sau-etaj

www.urbanambition.ro/mansarda-sau-etaj
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments