Parcaje Staționare Oprire

25432
parcaje schita vedere casa cu parcaje la parter si plan cu parcaje

Parcaje la nivelul solului, în clădiri supraterane sau subterane. Despre legătura Legătura între parcare, staționare și oprire am scris și aici. Parcaje publice, parcaje rezidențiale libere sau cu plată. Staționarea nereglementată pe domeniului public a autovehiculelor. Legislație și normative. lista completă cu tot ce trebuie să știți despre parcaje.

Prin ce acte sunt reglementate locurile de parcare

Reglementarea Parcajelor se face cu ajutorul Normativelor, legislației naționale dar și cu ajutorul hotărârilor locale (“lege” locală) pe care o parte din orașele importante le-au aprobat. În funcție de specificul și mărimea fiecărei localități, (specific turistic, istoric, municipiu, capitală, etc) fiecare din aceste legi locale pot avea anumite prevederi speciale pentru fiecare localitate în parte.

Fundamentarea anumitor Hotărâri Locale se poate face cel mai bine cu ajutorul documentațiilor întocmite de către specialiști, pentru aprobarea hotărârilor privind strategia de parcare în localitatea respectivă.

Mai jos, apăsând pe butonul descărcare, găsiți atașată o listă cu specificații extrase din legi și normative privind numărul necesar de locuri de parcare și alte specificații utile:

Strategii privind locurile de parcare

Strategiile de parcare ar trebui să fie extrase din strategia Mare a Planurilor de Mobilitate Urbană.

Includerea acestor strategii în planurile de mobilitate urbană duce la o privire de ansamblu în care parcarea nu poate exista fezabil fără o legătură facilă cu traseele pietonale, velo, traseul liber al persoanelor cu handicap, legătură cu traseul pietonal spre mijloacele de transport.

Parcaje în clădiri vs parcaje la nivelul solului

Pentru parcajele publice sau private, materializate în clădiri subterane sau supraterane, sunt impuse programe de management dar și anumite micro-strategii anuale privind politica de prețuri, număr maxim de abonamente, etc.

Cu mult mai importante privind micro-strategia o au parcările publice la nivelul solului, parcările non/rezidențiale adiacente străzilor și cele din cadrul incintelor publice adiacente locuințelor colective. Mai jos, explic această importanță.

Parcajele de tip clădire etajată au un caracter controlat, de enclavă și presupun suprafețe predefinite cu impactul local mai mult sau mai mare dar punctual rezolvat în incinta proprie. Parcajele la nivelul solului adiacente străzilor și locurilor de locuințe colective afectează mai mult zona urbană aferentă față de un sistem punctual etajat.

Parcaje la nivelul solului, adiacente clădirilor și străzilor

Impactul major al acestui tip de parcaj la nivelul solului este îndreptat, în primul rând, către locatari, către eventualele mici afaceri locale și spații comerciale existente (sau viitoare) din parter sau etaje. Este afectată circulației pietonală și auto, confortul privind plăcerea de a merge sau socializa pe stradă, aprovizionarea, întreținerea și accesul în caz de urgență, în special pentru autospecialele de stingere a incendiului. Am scris despre asta și în articolul Unde ai voie să staționezi.

Sistematizarea Verticală și Parcajele

Normativul pentru proiectarea parcajelor etajate (NP 24-97) detaliază parcările integrate în clădiri etajate subterane sau supraterane.

Pentru parcajele situate la nivelul solului, cele din lungul străzilor sau incintelor publice sau private nu există un normativ care să includă problematici privind sistematizarea verticală, scurgerea apelor pluviale, rețele subterane de preluare ape, pavaje, amenajarea și marcarea acceselor pietonale, iluminat, etc.

O soluție ar fi un ghid principal în care să fie trasate prevederi generale acestor tipuri de locuri de parcare și realizarea de ghiduri locale cu adaptări specifice pentru fiecare oraș/cartier, incintă de clădiri sau segment de stradă în parte.

Parcare “în spic”, perpendiculară sau paralelă cu bordura?

Dacă parcarea se realizează direct din drumul public, (adiacent primei benzi de circulație) se permit doar parcări în lungul/paralel cu bordura. Parcarea în spic sau perpendiculară se acceptă doar pentru parcările realizate pe alee separată de drumul public principal sau în incinta privată, cu alee separată de acces la locul de parcare. Se pot realiza locuri de parcare perpendiculare (la 90 de grade) sau la unghi de 75, 60 sau 45 de grade.

Chiar dacă vedem în prezent locuri de parcare perpendiculare sau la unghi (în spic) care acces direct în străzi publice, (locuri care “dau cu spatele” în prima bandă de circulație), aceste locuri de parcare, deși nu sunt declarate ca ilegale, nu sunt conforme.

Pentru locurile perpendiculare sau în spic, automobilul care iese din locul de parcare, indiferent că este parcat cu fața sau cu spatele, nu trebuie să iasă direct în drum principal, aceste parcaje se vor amenaja cu acces doar în alee auto dedicată strict pentru accesul la parcaje

Parcaje compacte multi-etajate fără șofer – automatizate/robotizate, îngropate sau supraterane

Văzute ca spectaculoase și eficiente, aceste tipuri de parcaje necesită multă întreținere și condiții speciale de instalare.

Pentru parcajele publice, ținând cont de condițiile de mentenanță și asigurarea acestor echipamente dar și pentru clima din România nu sunt recomandabile aceste sisteme.

Pentru investiții private cu mentenanță și asigurare constantă, aceste sistem pot fi folosite fezabil.

Sistemele de tip Klaus (https://www.klaus.ro/ro/) simple cu doua sau trei niveluri pot fi folosite cu încredere în spații închise sau semi deschise, la subsoluri sau chiar și în incinte pe parter pentru sporirea numărului de locuri de parcare.

Parcare in garaj, în parcaj inchis/semi deschis sau parcaj sub cerul liber?

Dacă folosiți automobilul zi de zi, cea mai recomandată este varianta parcării în parcaj semi deschis, deschis dar acoperit și în cel mai rău caz direct sub cerul liber, la umbra unui arbore sau a unei pergole înverzite.

Pentru folosirea zilnică sau aproape zilnică a automobilului, șocul termic interior-exterior, în perioada de iarnă, poate face mai mult rău decât aparenta protecție a mașinii pe timp de noapte.

Parcajele închise și încălzite sunt recomandate pentru parcarea pe termen mediu și lung, pentru parcajele (cu automobile folosite ocazional) adiacente locuințelor din zone centrale sau pentru motociclete, automobile/motociclete de colecție.

Parcaje în cadrul casei / blocului, alipit sau în corp separat?

Garaje realizate în cadrul casei, alipite casei sau blocului sunt cea mai facilă variantă de ocupare a terenului.

În cazul locuințelor individuale izolate, cuplate sau înșiruite, dacă dimensiunea/configurația terenului vă permite, ideal este ca gararea/garajul să se facă separat și la o distanță de minim 6 metri fața de cel mai apropiat perete al casei.

Dacă distanța este mai mică de 6 m, gararea este ideal să se facă sub cerul liber sau cel mult cu o acoperire ușoară, fără niciun fel de perete.

Motivul acestor șase metri este pentru a asigura o distanță în caz de incendiu, pentru limitarea propagării incendiului de la clădire la automobil și de la automobil la clădire.

Dacă se dorește realizarea parcajului într-un corp de clădire separat, la o distanță mai mică de 6 metri, alcătuirea pereților trebuie să fie cu rezistență la foc de minim 3 ore și planșeu de beton armat rezistent la foc minim o oră.

Pentru garajele realizate din lemn, distanța față de corpul clădirii ar trebui să fie de minim 8 metri.

Parcarea La locuințele individuale

La locuințele individuale, după cum am scris și la punctul de mai sus, pentru evitarea șocului termic, gararea/garajul pot fi în aer liber, deschis total și doar acoperit, deschis parțial și acoperit.

Adiacent garajului deschis, poate fi amplasată, în corp închis, magazia de unelte, întreținere curte și rastelele suspendate pentru biciclete, alte echipamente velo sau pentru sport. Este periculoasă depozitarea în aceste magazii de substanțe inflamabile.

Parcaje individuale în subsol pentru locuințe individuale

Nu faceți așa ceva pe un teren plat. În subsol puneți vin, conserve sau echipamente tehnice. Poate dacă terenul este în pantă, poate fi speculată această pantă pentru a îngropa parțial sau total un garaj sau pentru un subsol sau demisol parțial.

Pentru locuințele colective și clădiri cu funcțiuni mixte

Același tip de parcare separată de clădirea de locuit este ideală și în cazul locuințelor colective de tip condominiu, clădiri etajate sau locuințe cu acces individual separat pe parter din ansambluri de clădiri cu incinte și zone comune.

Dacă parcajul se află înglobat în cadrul clădirii sau alipit de clădirea de locuit, se vor lua o serie de măsuri mai complexe de siguranță la foc și conformare funcțională conform normativelor NP24-97, P118-99 dar și a normativului NP25-97 în cadrul parcajelor subterane cu zone mixte public/privat/comerț/birouri/locuire.

Parcaje alipite, pe parter, individuale

Alcătuirea de parcaje închise și acoperite trebuie să fie realizată din materiale rezistente la foc minim trei ore pentru pereți și minim o oră pentru planșeu. Parcajele deschise și doar acoperite vor avea prevăzută acoperire din beton armat sau structură metalică protejată la foc.

Care este lățimea transversală legală a unei străzi pe care se circulă în ambele sensuri și pe care sunt staționate autoturisme pe ambele părți ale străzii ?

“I. În spiritul Codului Rutier*, art. 63, alineatele 1) și 4), autoturismele de pe o stradă, precum cea din fotografie, “oprite” pe amble părți ale străzii, sunt “staționate” și nu “parcate”, întrucât “oprirea” voluntară a autoturismului depășește durata de 5 minute și, în plus, nu există “spații special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător” pentru parcare.

II. În conformitate cu Regulamentul** de aplicare a OUG 195 / 2002 art.143 alineat a)

” Se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară”, adică, în cazul nostru, în conformitate cu 142 alineat h)

” Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjeneşte circulaţia a două vehicule venind din sensuri opuse (…).”

III. Ce înseamnă în gândirea legiuitorului: “stânjeneşte circulația a două vehicule venind din sensuri opuse” ???

Pentru a răspunde la această întrebare consultăm Normativul*** de parcare NP24 /1997 , vezi foto comentarii, din care preluăm lățimile transversale ale “staționarelor” / “parcărilor” longitudinale pe ambele părți ale străzii și lățimea celor două căi de circulație în dublu sens. ( 3,5 m pentru “sens unic” și 5,0 m pentru “dublu sens”)

CONCLUZIE: din I. + II. +III deducem că:

LĂȚIMEA TRANSVERSALĂ a unui drum public cu două benzi de circulație în sensuri opuse, cu autoturisme “staționate” / “parcate” longitudinal, de o parte și alta a drumului, este de

5,0 m + 2,0 m + 2,5 m =

9,5 metri.”

Analiză realizată pe pagina de Facebook Mihail Cristea


In articolul Unde ai voie să staționezi am scris despre următoarele:

Unde ai voie sa stationezi Unde ai voie sa parchezi semn stationarea si parcarea interzisa pe fundal cu o harta stilizata a unui oras
https://www.urbanambition.ro/unde-ai-voie-sa-stationezi
 • Staționarea e diferită de oprire dar seamănă cu parcarea
 • Parcarea poate fi taxată, staționarea poate fi doar amendată
 • Parcarea și staționarea pe stradă în zonele centrale și aglomerate
 • Staționare pe străzile cu locuințe individuale sau colective mici
 • Oprirea, debarcarea, îmbarcarea, drop off, Kiss&Go

Parcaje, pietonale, mobilitate

Parcajele dar și accesul către acestea fac parte dintr-un tablou mult mai mare privind mobilitatea urbană, reglementările cu regulamentele urbanistice, strategii urbanistice, politici administrative privind turismul, calitatea urbanistică și arhitecturală, calitatea aerului, comerț, locuire, șamd.

Una din cauzele privind dereglarea numărului de locuri de parcare o reprezintă și modul nepotrivit în care este înțeles procesul de densificare și realizarea planurilor urbanistice derogatorii după cum vă rog să vedeți și în acest articol scris aici: Locuinte Colective Mici | Unde și de ce (urbanambition.ro)


Linkuri esențiale:

 • NP 24-97 Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme
 • NORMATIV de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, indicativ NP 127:2009
 • NP 25-1997: Normativ pentru proiectarea constructiilor publice subterane, M.D.R.A.P.
 • P 118-1999: Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor
 • NP 051-2012 – Revizuire NP 051/2000 Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

Legislație generală:

Legislație privind Bucureștiul:

 • Hotărâre 66 din 06/04/2006 Privind aprobarea normelor de asigurarea a numărului de locuri pentru parcare la construcțiile noi. (link pmb)
 • Strategia de parcare pe teritoriul Municipiului București
 • HOTARAREnr. 95 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • H.C.G.M.B. nr. 322/2018 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor apartinind domeniului public si/sau privat al Municipiului Bucuresti
 • H.C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea retelei stradale principale si a lucrarilor de arta din Municipiul Bucuresti, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulament de organizare si funcționare al administrației străzilor
 • H.C.G.M.B. nr. 140/2016 privind utilizarea gratuita a parcarilor publice de utilitate generala de pe teritoriul Municipiului Bucuresti de catre autoturismele hibrid si cele electrice inmatriculate in Municipiul Bucuresti, precum si aprobarea modelului vignetei de identificare;
 • H.C.G.M.B. nr. 216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Bucuresti;
 • Listă Legislație privind activitatea Directiei Parcaje București

Linkuri Forum discutii:


Una din cauzele privind dereglarea numărului de locuri de parcare o reprezintă și modul nepotrivit în care este înțeles procesul de densificare și realizarea planurilor urbanistice derogatorii pentru interesul unei minorități în dauna majorității și dezvoltării armonioase a cartierelor, după cum vă rog să vedeți și în acest articol scris aici: https://www.urbanambition.ro/locuinte-colective-mici/


Unde ai Voie sa Stationezi Unde ai Voie sa Parchezi

https://www.urbanambition.ro/unde-ai-voie-sa-stationezi/

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments