Home Urbanism Parcaje Staționare Oprire

Parcaje Staționare Oprire

8766
0
parcaje schita vedere casa cu parcaje la parter si plan cu parcaje

Parcaje la nivelul solului, în clădiri supraterane sau subterane. Legătura între parcare, staționare și oprire. Parcaje publice, parcaje rezidențiale libere sau cu plată. Staționarea nereglementată pe domeniului public a autovehiculelor. Legislație și normative. lista completă cu tot ce trebuie să știți despre parcaje.

Prin ce acte sunt reglementate locurile de parcare

Reglementarea Parcajelor se face cu ajutorul Normativelor, legislației naționale dar și cu ajutorul hotărârilor locale (“lege” locală) pe care o parte din orașele importante le-au aprobat. În funcție de specificul și mărimea fiecărei localități, (specific turistic, istoric, municipiu, capitală, etc) fiecare din aceste legi locale pot avea anumite prevederi speciale pentru fiecare localitate în parte.

Fundamentarea anumitor Hotărâri Locale se poate face cel mai bine cu ajutorul documentațiilor întocmite de specialiști, pentru aprobarea hotărârilor privind strategia de parcare în localitatea respectivă.

Mai jos, apăsând pe butonul descărcare, găsiți atașată o listă cu specificații extrase din legi și normative privind numărul necesar de locuri de parcare și alte specificații utile:

Strategii privind locurile de parcare

Strategiile de parcare ar trebui să fie extrase din strategia Mare a Planurilor de Mobilitate Urbană.

Includerea acestor strategii în planurile de mobilitate urbană duce la o privire de ansamblu în care parcarea nu poate exista fezabil fără o legătură facilă cu traseele pietonale, velo, traseul liber al persoanelor cu handicap, legătură cu traseul pietonal spre mijloacele de transport.

Parcaje în clădiri vs parcaje la nivelul solului

Pentru parcajele publice sau private, materializate în clădiri subterane sau supraterane, sunt impuse programe de management dar și anumite micro-strategii anuale privind politica de prețuri, număr maxim de abonamente, etc.

Cu mult mai importante privind micro-strategia o au parcările publice la nivelul solului, parcările non/rezidențiale adiacente străzilor și cele din cadrul incintelor publice adiacente locuințelor colective. Mai jos, explic această importanță.

Parcajele de tip clădire etajată au un caracter controlat, de enclavă și presupun suprafețe predefinite cu impactul local mai mult sau mai mare dar punctual rezolvat în incinta proprie. Parcajele la nivelul solului adiacente străzilor și locurilor de locuințe colective afectează mai mult zona urbană aferentă față de un sistem punctual etajat.

Parcaje la nivelul solului, adiacente clădirilor și străzilor

Impactul major al acestui tip de parcaj la nivelul solului este îndreptat, în primul rând, către locatari, către eventualele mici afaceri locale și spații comerciale existente (sau viitoare) din parter sau etaje. Este afectată circulației pietonală și auto, confortul privind plăcerea de a merge sau socializa pe stradă, aprovizionarea, întreținerea și accesul în caz de urgență, în special pentru autospecialele de stingere a incendiului.

Sistematizarea Verticală și Parcajele

Normativul pentru proiectarea parcajelor etajate (NP 24-97) detaliază parcările integrate în clădiri etajate subterane sau supraterane. Pentru parcajele situate la nivelul solului, cele din lungul străzilor sau incintelor publice sau private nu există un normativ care să includă problematici privind sistematizarea verticală, scurgerea apelor pluviale, rețele subterane de preluare ape, pavaje, amenajarea și marcarea acceselor pietonale, iluminat, etc. O soluție ar fi un ghid principal în care să fie trasate prevederi generale acestor tipuri de locuri de parcare și realizarea de ghiduri locale cu adaptări specifice pentru fiecare oraș/cartier, incintă de clădiri sau segment de stradă în parte.

Parcare “în spic”, perpendiculară sau paralelă cu bordura?

Dacă parcarea se realizează direct din drumul public, (adiacent primei benzi de circulație) se permit doar parcări în lungul/paralel cu bordura. Parcarea în spic sau perpendiculară se acceptă doar pentru parcările realizate pe alee separată de drumul public principal sau în incinta privată, cu alee separată de acces la locul de parcare. Se pot realiza locuri de parcare perpendiculare (la 90 de grade) sau la unghi de 75, 60 sau 45 de grade.

Chiar dacă vedem în prezent locuri de parcare perpendiculare sau la unghi (în spic) care acces direct în străzi publice, (locuri care “dau cu spatele” în prima bandă de circulație), aceste locuri de parcare, deși nu sunt declarate ca ilegale, nu sunt conforme.

Pentru locurile perpendiculare sau în spic, automobilul care iese din locul de parcare, indiferent că este parcat cu fața sau cu spatele, nu trebuie să iasă direct în drum principal, aceste parcaje se vor amenaja cu acces doar în alee auto dedicată strict pentru accesul la parcaje

Parcaje compacte multi-etajate fără șofer – automatizate/robotizate, îngropate sau supraterane

Văzute ca spectaculoase și eficiente, aceste tipuri de parcaje necesită multă întreținere și condiții speciale de instalare. Pentru parcajele publice, ținând cont de condițiile de mentenanță și asigurarea acestor echipamente dar și pentru clima din România nu sunt recomandabile aceste sisteme. Pentru investiții private cu mentenanță și asigurare constantă, aceste sistem pot fi folosite fezabil.

Sistemele de tip Klaus (https://www.klaus.ro/ro/) simple cu doua sau trei niveluri pot fi folosite cu încredere în spații închise sau semi deschise, la subsoluri sau chiar și în incinte pe parter pentru sporirea numărului de locuri de parcare.

Parcare in garaj, în parcaj inchis/semi deschis sau parcaj sub cerul liber?

Dacă folosiți automobilul zi de zi, cea mai recomandată este varianta parcării în parcaj semi deschis, deschis dar acoperit și în cel mai rău caz direct sub cerul liber sau la umbra unui arbore sau a unei pergole înverzite.

Pentru folosirea zilnică sau aproape zilnică a automobilului, șocul termic interior-exterior, în perioada de iarnă, poate face mai mult rău decât aparenta protecție a mașinii pe timp de noapte. Parcajele închise și încălzite sunt recomandate pentru parcarea pe termen lung sau pentru automobile/motocilete de colecție.

Parcaje în cadrul casei / blocului, alipit sau în corp separat?

Garaje realizate în cadrul casei, alipite casei sau blocului sunt cea mai facilă variantă de ocupare a terenului. În cazul locuințelor individuale izolate, cuplate sau înșiruite, dacă dimensiunea/configurația terenului vă permite, ideal este ca gararea/garajul să se facă separat și la o distanță de minim 6 metri fața de cel mai apropiat perete al casei. Dacă distanța este mai mică de 6 m, gararea este ideal să se facă sub cerul liber sau cel mult cu o acoperire ușoară, fără niciun fel de perete. Motivul acestor șase metri este pentru a asigura o distanță în caz de incendiu, pentru limitarea propagării incendiului de la clădire la automobil și de la automobil la clădire.

Dacă se dorește realizarea parcajului într-un corp de clădire separat, la o distanță mai mică de 6 metri, alcătuirea pereților trebuie să fie cu rezistență la foc de minim 3 ore și planșeu de beton armat rezistent la foc minim o oră. Pentru garajele realizate din lemn, distanța față de corpul clădirii ar trebui să fie de minim 8 metri.

La locuințele individuale

La locuințele individuale, după cum am scris și la punctul de mai sus, pentru evitarea șocului termic, gararea/garajul pot fi în aer liber, deschis total și doar acoperit, deschis parțial și acoperit. Adiacent garajului deschis, poate fi amplasată, în corp închis, magazia de unelte, întreținere curte și rastelele suspendate pentru biciclete, alte echipamente velo sau pentru sport. Este periculoasă depozitarea în aceste magazii de substanțe inflamabile.

Parcaje individuale în subsol pentru locuințe individuale

Nu faceți așa ceva. În subsol puneți vin, conserve sau echipamente tehnice. Poate dacă terenul este în pantă, poate fi speculată această pantă pentru a îngropa parțial sau total un garaj sau pentru un subsol sau demisol parțial.

Pentru locuințele colective și clădiri cu funcțiuni mixte

Același tip de parcare separată de clădirea de locuit este ideală și în cazul locuințelor colective de tip condominiu, clădiri etajate sau locuințe cu acces individual separat pe parter din ansambluri de clădiri cu incinte și zone comune.

Dacă parcajul se află înglobat în cadrul clădirii sau alipit de clădirea de locuit, se vor lua o serie de măsuri mai complexe de siguranță la foc și conformare funcțională conform normativelor NP24-97, P118-99 dar și a normativului NP25-97 în cadrul parcajelor subterane cu zone mixte public/privat/comerț/birouri/locuire.

Parcaje alipite, pe parter, individuale

Alcătuirea de parcaje închise și acoperite trebuie să fie realizată din materiale rezistente la foc minim trei ore pentru pereți și minim o oră pentru planșeu. Parcajele deschise și doar acoperite vor avea prevăzută acoperire din beton armat sau structură metalică protejată la foc.

Staționarea e diferită de oprire dar seamănă cu parcarea

Conform Decretului nr 328 din 1966, art 38, oprirea poate dura cel mult 5 minute și peste acest timp este considerată staționare. Nu există un timp maxim pentru staționare. Acolo unde este permisă staționarea, pe zone publice sau private, reglementările privind timpii de staționare se fac cu regulamente locale. În anumite zone, unde este permisă staționarea, acestea pot deveni locuri de parcare nereglementată. În alte zone, unde sunt constituite într-un anumit interval orar zone de parcare, în afara acestui interval orar, sunt folosite ca zone de staționare.

Parcarea poate fi taxată, staționarea poate fi doar amendată

Dacă depășește un anumit interval orar stabilit de un anumit regulament local public sau privat, stabilit de consiliul local sau în cadrul incintelor de către operatorul privat, această depășire a duratei staționării poate fi amendată. De exemplu:

 • Regulamente publice pentru staționarea automobilelor staționate pe marginea unui bulevard în zone aglomerate, de interes comercial sau administrativ.
 • Regulamente private stabilite de operatorii de spații comerciale sau ansambluri rezidențiale, drumuri, alei și incinte private.

Parcarea și staționarea pe stradă în zonele centrale și aglomerate

În zonele unde nu este interzisă staționarea, străzile din zonele centrale și aglomerate cu locuințe colective își stabilesc locuri de staționare dar și locuri de parcare ocupând domeniul public.

Parcarea sau staționarea se fac pe una sau chiar pe două benzi dacă strada este cu sens unic și are o lățime care să permită circulația auto-specialelor de pompieri.

Deși o mare parte din mașini nu au calitatea de a aparține de vreo reședință de pe stradă și, de multe ori, clădirea respectivă nu este prevăzută cu niciun loc de parcare, nu există o evidență sau analiză privind factorii de aglomerare și mecanisme de reducere a acestora.

Atât staționarea cât și parcarea reglementată care închiriază și ocupă domeniul public, blochează într-o mică sau mare măsură circulația pietonala.

Dacă trotuarele sunt foarte înguste, pline de obstacole sau vegetație neîntreținută, majoritatea pietonilor vor circula strecurați, în șir indian, pe stradă, printre mașinile parcate și cele care circulă de cele mai multe ori în forță cu viteză sporită chiar și pe străduțe mici.

Parcarea și Staționare pe străzile cu locuințe individuale sau colective mici

Problematicile ocupării domeniului public de pe străzile cu locuințe individuale sau colective mici din zonele mai puțin centrale sau mai puțin aglomerate sunt aproximativ similare. La fel, străzile sau străduțele au staționate mai multe sau mai puține automobile pe domeniul public și, pe acest tip de zone, diferența este că nu există instituite parcaje cu plată de ocupare a domeniul public. Motivul îl explic mai jos.

Și pe aceste străzi, pe lungi segmente de stradă sau uneori pe toată lungimea străzii, deși nu sunt zone centrale și nici cu o densitate mare, pietonii circulă tot în șir indian strecurați printre mașini.

Cauza este lipsa unei strategii de încurajare și descurajare prin taxe și alte măsuri dar și haosul Urbanistic provenit de la mini-blocurile construite pe foste parcele de locuință individuală care “aruncă” în stradă diferența lipsă de locuri de parcare, ocupând gratis și nereglementat domeniul public

Strada se umple natural cu mașini provenite din slabele reglementări urbanistice, apar gradele diferite de deținere în posesie a numărului de vehicule aferente unei gospodării. O parte din locuințe colective sau individuale au în proprietate mai multe automobile față de alte locuințe care sunt locuințe individuale cu una sau zero automobile.

Aceasta diferență este preluată, tot pe domeniul public, în fața clădirilor care au în posesie mai puține sau chiar niciun automobil. La mica înțelegere sau neînțelegere cei care nu au loc de parcare (staționare) în fața casei sau blocului parchează în fața celor care “au prea multe locuri”.

Oprirea, debarcarea, îmbarcarea, drop off, Kiss&Go

În unele zone adiacente spațiilor comerciale, zonelor rezidențiale noi și cele ale școlilor s-au instituit benzi sau puncte marcate clar unde nu ai voie să parchezi și nici să staționezi. În aceste zone se permite un fel de oprire pentru îmbarcare sau debarcare. În unele țări se numesc drop off sau kiss&Go, cu timpi de oprire de unu, două sau cinci minute în funcție de regulamentul stabilit de fiecare instituție/operator în parte.

Și pentru zonele de transport public, noduri intermodale, benzile din apropierea anumitor stații de metrou ar trebui să existe aceste zone de Drop off, zone in care să fie interzisă și amendată staționarea, zone care ar trebui să fie folosite pentru îmbarcare și debarcare. La fel și pentru drumul cel mai apropiat de clădiri publice culturale sau administrative, să existe aceste reglementări pentru zone de preluare, îmbarcare și debarcare.

Parcaje, pietonale, mobilitate

Parcajele dar și accesul către acestea fac parte dintr-un tablou mult mai mare privind mobilitatea urbană, reglementările cu regulamentele urbanistice, strategii urbanistice, politici administrative privind turismul, calitatea urbanistică și arhitecturală, calitatea aerului, comerț, locuire, șamd.

Una din cauzele privind dereglarea numărului de locuri de parcare o reprezintă și modul nepotrivit în care este înțeles procesul de densificare și realizarea planurilor urbanistice derogatorii după cum vă rog să vedeți și în acest articol scris aici: https://www.urbanambition.ro/pug-puz-pud/


Linkuri esențiale:

 • NP 24-97 Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme
 • NORMATIV de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, indicativ NP 127:2009
 • NP 25-1997: Normativ pentru proiectarea constructiilor publice subterane, M.D.R.A.P.
 • P 118-1999: Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor
 • NP 051-2012 – Revizuire NP 051/2000 Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

Legislație generală:

Legislație privind Bucureștiul:

 • Hotărâre 66 din 06/04/2006 Privind aprobarea normelor de asigurarea a numărului de locuri pentru parcare la construcțiile noi. (link pmb)
 • Strategia de parcare pe teritoriul Municipiului București
 • HOTARAREnr. 95 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • H.C.G.M.B. nr. 322/2018 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor apartinind domeniului public si/sau privat al Municipiului Bucuresti
 • H.C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea retelei stradale principale si a lucrarilor de arta din Municipiul Bucuresti, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulament de organizare si funcționare al administrației străzilor
 • H.C.G.M.B. nr. 140/2016 privind utilizarea gratuita a parcarilor publice de utilitate generala de pe teritoriul Municipiului Bucuresti de catre autoturismele hibrid si cele electrice inmatriculate in Municipiul Bucuresti, precum si aprobarea modelului vignetei de identificare;
 • H.C.G.M.B. nr. 216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Bucuresti;
 • Listă Legislație privind activitatea Directiei Parcaje București

Linkuri Forum discutii:


Una din cauzele privind dereglarea numărului de locuri de parcare o reprezintă și modul nepotrivit în care este înțeles procesul de densificare și realizarea planurilor urbanistice derogatorii după cum vă rog să vedeți și în acest articol scris aici: https://www.urbanambition.ro/pug-puz-pud/