Categorii de Strazi si Drumuri

46936
categorii de strazi infografic profil de drum sectiune prin strada de categoria I cu sase benzi

Categorii de Strazi si Drumuri analizate și din punct de vedere Urbanistic și realistic. Prezentarea categoriilor de străzi și drumuri, linkuri cu legislația și normativele aferente, infografice, schițe cu profile de drumuri și puncte de vedere privind configurația drumurilor cuprinse în legislații, normative, cărți.

Drumurile se împart în două mari categorii:

 • Drumuri Publice
 • Drumuri Private.

Chiar dacă unele drumuri sunt în proprietate privată (din cadrul incintelor sau de acces în incintă) acest lucru nu înseamnă că accesul va fi restricționat în toate cazurile.

Categorii de drumuri din punct de vedere al importanței:

 • Naționale
 • Județene
 • Locale

Drumurile Naționale includ Autostrăzile, drumuri expres, europene, drumuri naționale principale și naționale secundare.

Drumurile de interes Județean includ o parte din drumurile Naționale care le străbat dar și drumuri zonale și locale. De asemenea, străzile din interiorul localităților sunt încadrate de interes local, mai puțin drumurile naționale și europene care se suprapun peste anumite străzi din localități.

Gabarite

Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile naționale, de minimum 24 m pentru drumurile județene și de minimum 20 m pentru drumurile comunale.

Zona de protecție începe de la marginile exterioare ale zonelor de siguranță și se duce spre exterior: De la limita platformei drumului spre exteriorul drumului.

 • 50 m Autostrăzi,
 • 22 Naționale,
 • 20 Județene,
 • 18 Comunale.

Drumuri în funcție de Interese zonale și locale:

 • Drumuri județene
 • Drumuri comunale – drumuri între oraș și comune, între comune cu alte Comune și între satele din cadrul comunei.
 • Drumuri Vicinale (de legătură între mai multe proprietăți).
 • Străzile din interiorul localităților (stradă, bulevard, cale, chei, splai, șosea, alee, fundătură, uliță etc.).

Străzile din localitățile Urbanizate sunt clasificate în patru Categorii:

 1. Străzile de Folosință Locală sunt străzi de folosință locală, cu trafic foarte redus, asigură accesul la locuințe și la servicii curente. Aceste străzi trebuie sa asigure accesul mașinii de salubritate și cea a pompierilor. Aceste tipuri de alei auto sunt denumite Străzi de Categoria IV-a.
 2. Străzile Colectoare sunt cele mai întâlnite și locuite/construite străzi. Majoritatea au doua benzi de circulație (o bandă pe fiecare sens). Unele din aceste străzi ele au acostament pe o parte sau pe ambele părți, pavat parțial sau total, continuu sau întrerupt în lungul străzii. Străzile Colectoare sunt încadrate în Categoria a III-a.
 3. Străzile de Legătură preiau traficul de pe străzile Colectoare și, uneori, (deși nu este indicat) direct traficul din străzile de Folosință Locală. La fel ca la străzile colectoare, pot exista benzi de acostament pentru staționare sau parcare. Numărul benzilor este de patru (două pe fiecare sens de mers). Încadrarea Străzilor de legătură este în clasificată în Categoria a II-a
 4. Categoria I este acordată Străzilor Magistrale. Aceste artere majore de circulație preiau, în principal, circulația de pe străzile de legătură dar și în (prea) multe cazuri de pe străzile colectoare.
  Benzile de circulații înglobate sunt de minim șase (câte trei benzi în fiecare sens de mers). Pe lângă acostamente ample pentru staționare, aceste artere principale pot îngloba străzi colectoare sau de folosință locală.
  Înglobarea acestor străzi are rolul de a asigura fluxul normal de trafic pe cele șase benzi dar și preluarea în siguranță confortabilă a fluxului auto și de serviciu pentru clădirile “riverane”.
  Prezența străzilor “ajutătoare” locale sau colectoare poate fi pe una sau ambele laturi, parțial sau pe toată lungimea magistralelor, delimitate de spații verzi, trotuare pietonale, velo, spații de oprire, staționare și parcare auto pentru vizitatori și locuitori.

Străzile de Legătură și Străzile Magistrale (Cat. I și Cat. II) pot îngloba linii de tramvai, rezultând străzi de legătura cu două benzi auto plus două linii de tramvai și Străzi Magistrale cu patru benzi auto plus doua de tramvai. Doar în cazuri excepționale se pot introduce linii de tramvai pe străzi Colectoare sau străzi care nu îndeplinesc deplin condițiile de stradă de Legătură.

profil strada locala colectoare categoria 4 de 3 metri carosabil cu trotuar de 1 metru
profil strada locala colectoare categoria 4 de 4 metri carosabil cu trotuar de 1 metru
profil strada colectoare categoria 3 de 7 metri carosabil cu trotuar de 1 metru
profil strada colectoare categoria 3 de 7 metri carosabil cu trotuar de 1.5 metri
profil strada colectoare categoria 3 de 7 metri carosabil cu trotuar de 2 metri
profil strada colectoare categoria 3 de 7 metri carosabil cu trotuar de 3 metri
profil strada colectoare categoria 3 de 7 metri carosabil cu trotuar de 4 metri
profil strada de legatura categoria 2 de 14 metri carosabil cu tramvaie pe lateral si cu trotuar de 6.5 metri cu pista de biciclete inclusa
profil strada de legatura categoria 2 de 14 metri carosabil cu tramvaie pe mijloc si cu trotuar de 6.5 metri cu pista de biciclete inclusa
profil strada de legatura categoria 2 de 14 metri carosabil cu trotuar de 6.5 metri cu pista de biciclete inclusa
profil strada magistrala categoria 1 de 21 metri carosabil si cu trotuar de 5 metri
profil strada magistrala categoria 1 de 21 metri carosabil cu tramvaie pe mijloc si cu trotuar de 5 metri

Legătura între lățimea străzii și înălțimea Clădirilor

Tabel cu Înălțimea maximă a clădirilor raportată la lățimea străzii și între aliniamente în București.

latime strazi intre aliniamente si inaltime cladire tabel
Lățime maxima străzi intre aliniamente si înălțime clădiri. Tabel exemplu din anexa 1 Regulament PUG București
Se limitează înălțimea maximă în funcție de distanța maxima dintre aliniamente.

Profile de drumuri pentru București cu lățimea străzii și înălțimea Clădirilor:

În localitațile mai puțin urbanizate (“rurale”) sunt în două clase:

 • Străzi Principale și
 • Străzi Secundare

Zona aferentă unui drum cuprinde Ampriza, Zonele de siguranță (pentru semnalizarea rutieră, plantație rutieră sau alte scopuri legate de întreținerea și exploatarea drumului) și zonele de Protecție (pentru dezvoltări viitoare și extindere drum).

Străzile includ partea carosabilă acostamentele, șanțurile, rigolele, trotuarele, spațiile verzi, pistele pentru cicliști, suprafețele adiacente pentru parcaje, staționări sau opriri, precum și suprafețele de teren necesare amplasării anexelor acestora.
Pe sectoarele de străzi fără canalizare, scurgerea apelor se va asigura prin șanțuri amenajate.

Conform art. 19 pct 2. din Ordonanța nr. 43/1997 Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condițiile de deplasare a pietonilor și cicliștilor prin amenajări de trotuare și piste.
Despre extravilan nu este prevăzut nimic, satele și localitățile apropiate nu sunt legate cu piste velo și pietonale, se circulă pe marginea drumului chiar și pe cele naționale și europene.

Circulații velo Utilitare între localitățile Urbane și Rurale.

Nu mă refer la traseele turistice din anumite zone privilegiate și căutate, mă refer la trasee din zone cu puțin potențial turistic, trasee utilitare care pot fi folosite și pentru agrement.

Conform ORDIN49/27.01.1998 (pct 3.24. ) În funcție de intensitatea circulației dar și de gradul de implicare al autorităților locale, pentru circulația pietonilor în localitățile urbane se vor amenaja trotuare, cu o lățime cuprinsă între 1,00 m și 4,00 m și dacă este cazul, se pot amenaja piste pentru bicicliști, numai în urma unor studii de urbanism și conform cu normele în vigoare.

Tractoarele sau utilajele cu noroi direct din câmp sau șantiere/fabrici

Conform art 43 din OUG 43/2007 este interzisă prin intrarea cu roțile murdare pe asfalt și se impune obligativitatea curățarii/spălării roților. Pentru Șantiere, exploatări miniere și alte activități punctuale autorizat/organizate/controlate este facilă amplasarea de sisteme și platforme pentru spălarea roților.
Pentru exploatări agricole mici și medii, intrarea tractoarelor, utilajelor și tirurilor este imposibilă și ineficientă amplasarea de platforme. Ideal ar fi ca toate aceste exploatări agricole sa fie dotate cu drumuri de beton armat din care să se facă accesul pe drumurile naționale. Aceste drumuri agricole ajută la îndepărtarea parțială a pământului până la contactul cu drumul național.

Corelarea între legi și normative

Nu prea se face corelarea specificațiilor profilelor de drumuri din legislația aferentă cu specificațiile NP 051-2012 Revizuit cu NP 051/2000 Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap și nici cu normele moderne pentru circulații velo.

Pasaje Traversări Auto

Majoritatea proiectelor de traversări rutiere denivelate (poduri și pasaje) nu au prevăzute spații pentru pietoni și cicliști. Magistrala rutieră nu este prevăzută sau dublată de soluție de traversare velo-pietonală dar și pentru persoane cu dizabilități.

Pasarele peste drumurile naționale din Localități (turistice sau neturistice)

Pasarelele sau pasajele subterane prevăzute au dimensiuni reduse prevăzute doar cu trepte. Fără rampe ample se creează disconfort pentru bătrâni, mame cu copii în cărucioare, disconfort major și pentru persoane cu dizabilități.
Dacă sunt prevăzute lifturi sau scări rulante, acestea sunt dificil de întreținut, pornite doar la deschidere și apoi sunt nefuncționale sau ținute arbitrar sub cheie.

Pasarele prevăzute în localități străbătute de drumuri naționale nu au o utilitate nici in perioada de vârf când oricum viteza de deplasare este redusa și nici în perioadele cu trafic redus. Trecerile de pietoni ar uniformiza temporiza traficul care oricum se desfășoară cu viteză redusă cu mașini în coloană prinse în fenomen de pâlnie sau acordeon. În toate cazurile, trecerile de pietoni simple sunt suficiente. În anumite cazuri, semaforizarea ar trebui sa fie obligatoriu sincronizată de la o trecere la alta și să fie activă doar în perioadele de trafic aglomerat cu viteze reduse. Eliminarea trecerilor de pietoni apropiate/duble, cuplarea acestora într-o singură trecere bine marcată și poziționată.

Semafoare

Semaforizarea nu este prevăzută în legislație și norme cu mini-semafor suplimentar la cotă joasă, la nivelul primei mașini. Este prevăzut un tip de semafor mai “pitic”pe zonele mediane pentru viraj stânga, pe insule rutiere, pe zone izolate unde pietonii nu se pot lovi de aceste semafoare joase.

De foarte multe ori stați aplecați pe volan la semafor, avertizați de cei din spate care văd semaforul respectiv.

Galeriile Edilitare

Străzile înglobează și galeriile edilitare (pentru străzile care au prevăzute galerii edilitare subterane vizitabile). Pentru restul de străzi care nu au galerii vizitabile, intervențiile se fac cu spargerea și refacerea străzii la majoritatea intervențiilor. Străzile care ar trebui să fie prevăzute cu Galerii edilitare ample vizitabile ar trebui să fie cele de Categoria I și Categoria II.

Inundarea drumurilor

Pe Străzile sau drumurile fără canalizare se prevăd conf ordin 49/27ian1998, șanțuri amenajate, cu dirijarea în afară zonelor de siguranță a străzilor. Nu se spune și unde trebuie să se ducă aceste ape în condițiile în care majoritatea canalelor de desecare sau bazine naturale de retenție sunt astupate și imposibil de utilizat. Din această cauză, foarte multe drumuri și zone din Localități sau în afara localităților suferă de inundații la fiecare topire de zăpadă sau ploaie ceva mai intensă.

Perdelele Artificiale sau Forestiere de Protecție a Drumului

Perdelele forestiere de protecție a drumului în caz de viscolire a zăpezii fac parte dintr-o zonă extinsă a drumului. Aceste perdele se amplasează la o distanță față de marginea carosabilului intre 30 și 50 de metri, după cum puteți vedea în pozele din link: https://www.afisurban.com/perdele-forestiere/

De ce trec drumurile Naționale și Europene prin localități

Prin majoritatea localităților trec drumuri Europene și Naționale care se suprapun pe anumite Străzi din cadrul localităților respective. Din această cauză, avizarea unor proiecte publice sau private pot întâmpina restricții, întârzieri și complicații provenite de la avizele și autorizările suplimentare cerute pentru acest tip de drum. Ideal ar fi ca aceste drumuri Europene și Naționale să fie suprapuse cu viitoarele centuri sau drumuri ocolitoare, în afara localităților.

Drumurile Naționale și Europene nu au suficiente zone cu platforme de staționare în zonele cu flux mic al turiștilor, zone care au în schimb cadre naturale valoroase. Eventualele locuri pentru contemplare a cadrului cu peisaj natural din care face parte drumul pot avea și rol utilitar sau în caz de urgență.

Prefixurile din denumirile drumurilor din interiorul localităților

Deși avem patru Categorii de străzi, pentru sporirea aerului romantic și birocratic, denumirile au mai multe categorii în prefix: Bulevardul, Calea, Splaiul, Intrarea, Șoseaua, Prelungirea, Aleea, Fundătura, Piața, Drumul și în final denumirea “Strada”. Majoritatea drumurilor din localități au ca prefix cuvântul Strada.

Străzi Rezidențiale sau zone cu prioritate pentru pietoni

Anumite Drumuri sau Străzi de categoria a III-a și a IV-a pot fi declarate sau încadrate ca străzi în zone “rezidențiale” publice, cu limite de viteză între 5 și 30 km/h (Străzi de locale și de colectare). În cele mai multe cazuri, aceste străzi nu sunt de tranzit și au funcțiunea principală de a lega accesul incintelor sau clădirilor cu străzile principale de categoria II (străzile de legătură). După cum vă recomand și acest articol din link: https://www.afisurban.com/alei-auto-zona-rezidentiala/

Lățimile platformelor și părților carosabile ale drumurilor în aliniamente

Schita in sectiune cu latimea profilelor podurilor pasajelor si a viaductelor
Schita in sectiune cu latimea profilelor de drum national secundar judetean comunal vicinal
Schita in sectiune cu latimea profilelor de drum national principal drum national secundar si drumuri judetene
Schita in sectiune cu latimea profilelor de drum national european, drum expres cu sau fara separator de sensuri
Schita in sectiune cu latimea profilelor de autostrada in regiune de munte
Schita in sectiune cu latimea profilelor de autostrada in regiune de ses si de deal

Puteți descărca de aici profilele de autostradă în format CAD – .DWG:

https://1drv.ms/u/s!Al2Eq6nKnaKgl5RGX-aUgtEVMx0EQQ?e=SvfyuI

Despre aliniament și retragere am scris aici: https://www.urbanambition.ro/aliniament-aliniere-retragere/Linkuri Legislație și Norme:


Actualizare legi:


Linkuri surse:

https://www.agrimedia.ro/articole/exploatarea-si-intretinerea-sistemelor-de-desecare-drenaj

http://bucurestiul.info/strazi/

Lista străzilor administrate de P.M.B.

https://wazeopedia.waze.com/wiki/Commons/Categorii_de_drumuri_şi_modalităţi_de_denumire

https://bicycledutch.wordpress.com/2017/04/11/the-dafne-schippers-bridge-is-open/


Profile strazi Bucuresti:

01_20080523.pdf (pmb.ro)

Linkuri de lucru:

https://streetmix.net/urbanambition/2/bulevardul-bucurestii-noi-metrou-bazilescu


Vă rog să intrați și pe articolul cu Alinierile și Retragerile Clădirilor față de limitele de proprietate: https://www.urbanambition.ro/aliniament-aliniere-retragere/

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments