Ce este o Hala

O evoluție a hambarului rural din lemn (șură, ștalău sau șopron)

234

O hală poate părea ceva banal, pare a fi o construcție sau o clădire neinteresantă, fără multe compartimentări interioare sau niciun fel de compartimentare. O construcție simplă – arhetipală, de formă rectangulară în plan și vedere, cu acoperiș într-o apă sau în două ape.

Clădirea de tip hală este recunoscută în primul rând ca fiind o clădire mare, voluminoasă, cu un singur nivel (pe parter) și foarte spațioasă, folosită în principal pentru depozitare.

Majoritatea spațiilor industriale, de depozitare și a celor comerciale moderne sunt construcții de tip hală.

O hală poate fi foarte complexă dacă adăpostește spații comerciale și extrem de complexă dacă e vorba de o hală pentru activități de producție cu instalații și fluxuri tehnologice elaborate..

Hambarul, strămoșul halei moderne

Hala modernă este o evoluție a hambarului rural din lemn (șură, ștalău sau șopron), o anexă gospodărească folosită pentru depozitarea recoltelor, a animalelor și a diverselor unelte și scule din gospodărie. Despre anexele gospodărești am scris aici Anexele Gospodaresti pentru Casă și Apartament

Hala are aproximativ același rol pe care îl are un hambar, o magazie sau un garaj. Principalul aspect al unei hale este capacitatea de a cuprinde spații sau obiecte voluminoase

Un hambar generos era construit pe același sistem volumetric cu cel al bisericilor simple, cu o o singură navă centrală sau cu o navă centrală și cu încă două nave laterale. Biserici și hambare construite cu pereți din lemn sau piatră, aveau multe din principiile constructive similare cu halele moderne:

Structură zveltă

Înălțime și deschideri mai mari față de o clădire sau anexă gospodărească obișnuită

 • Pereți ușori neportanți
 • Acoperiș în două ape, simplu și cu greutate redusă.
 • Structura zveltă poate fi din lemn, metal, beton armat sau o combinație între acestea. Piesele de structura metalică se vor asambla doar prin fixare mecanică pe șantier (prin sudură doar în fabrica unde este realizată respectiva piesă metalică). Stâlpi pot fi realizați din beton armat prefabricat sau turnat în șantier.

Deschiderea va fi mai mare de 6 metri. Până în 6 metri se pot folosi mai eficient sistemele de structură în cadre de la clădirile obișnuite.

Foto: www. rusticweddingchic.com

Hale vs blocuri vs case

Halele sunt de regulă construcții realizate cu stâlpi similari ca dimensiune cu cei de la clădirile obișnuite, grinzile având deschideri mai mari (mai lungi) față de o clădire obișnuită.

O clădire tip hală cu grinzile principale pe direcția traveei. Traveea este un cadru alcătuit din doi stâlpi și o grindă. Traveile sunt pentru o hală mare la fel cum sunt coastele de la carena unui vapor sau la fel cum sunt cadrele paralele repetitive pe care le vedeți prin folia de la la solarele de legume.

De regulă traveile sunt egale și se pun la un pas (la o distanță dintre ele) dat de tipul de perete exterior și de sistemul de învelitoare la acoperiș. Traveile sunt legate de traveile vecine cu alte structuri principale sau secundare (grinzi perimetrale – centuri, contravântuiri, tiranți și alte elemente în funcție de fiecare proiect în parte)

Traveea are characteristica principală dezvoltarea pe o singură direcție, nu pe doua direcții cum sunt cadrele cu grinzi și stâlpi obișnuiți.

Deschiderea traveii va fi obligatoriu mai mare față de distanța dintre travei

Exemplu de la o hală cu stâlpi prefabricați din beton armat și grinzi tip fermă metalică. Traveile sunt acele cadre compuse din doi stâlpi și grindă.

O clădire obișnuite cu cadre de beton armat pe două sau mai multe direcții. În acest caz nu este clar și nici nu contează care este deschiderea și care e distanța între travei deoarece nu există travei pentru aceste cadre de beton armat cu grinzi care se distribuie în toate direcțiile.

Sunt două categorii principale de construcții ca deschidere a structurii de rezistență: construcții cu deschideri mici – case – blocuri și construcții cu deschideri mari sau foarte mari – hale, hangare, poduri și viaducte.

Nu mă refer la sau construcții cu spații de birouri sau spații de locuit la etajele superioare, mă refer la acele construcții care nu sunt prevăzute cu etaje multiple, cel mult cu supante sau separări (planșee) pe orizontală parțiale sau totale pe două sau trei niveluri, în funcție de înălțimea totală a halei

Catedrala hală

Printre primele clădiri cu deschideri mari, cu un singur nivel general, doar cu parter, au fost catedralele cu o navă (un singur corp) sau cele cu o navă centrală și două nave laterale (un corp central și alte două laterale alipite, deschise între ele spre corpul central)

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nav%C4%83(arhitectur%C4%83)

Catedralele și templele construite cu materiale grele și pereți groși se pot încadra doar ca volumetrie foarte generală în principiul unei hale. Poate fi considerată o biserică tip hală, doar dacă este construită cu materiale ușoare și tehnici moderne care să permită rapiditate în execuție și rezistența necesară la cutremure sau acțiuni ale vântului.

Bisericile cultelor religioase mai conservatoare preferă stilul de construit mai clasic, cu materiale grele la pereți și tavane, cu zidărie sau betoane armate. Cultele moderne își pot desfășura activitatea și în săli multifuncționale moderne sau chiar construcții noi de clădiri tip hală.

Halele industriale

O mare parte din halele industriale sau comerciale vechi sunt construite cu pereți din zidărie portantă, cu stâlpi sau stâlpișorii de beton armat pentru a suporta înălțimile mai mari ale clădirii. Chiar dacă pereții sunt masivi, grinzile sunt foarte zvelte realizate în sistem grinzi tip fermă, similare cu grinzile metalice de la unele poduri rutiere și feroviare.

Ca alternativă la clasicele grinzi metalice tip fermă, ar fi cadrele continue metalice din profile tip HEA-IPE (HEA pentru stâlpi și IPE pentru grinzi și pane), grinzile din lemn lamelat încleiat – tip Glulam sau grinzile de beton armat precomprimat.

Majoritatea halelor sunt proiectate pentru a avea un parter înalt, cu pereți exteriori din panouri ușoare prefabricate termoizolatoare.

Hale mari și foarte mari

Hangarul este o specie a halelor foarte mari, cu structuri și deschideri spectaculoase. Hangarul are rolul de a depozita sau adăposti avioane, trenuri, nave, utilaje și alte mașinării industriale foarte mari.

Construcții de tip hangar pot fi folosite pentru a adăposti peroane de tren sau gări întregi, spații publice sau terminale din aeroporturi pentru marfă și pasageri.

Hala și hangarul de bază au tot o formă simplă cât mai rectangulară în plan. Hangarul poate avea în secțiune forma unui arc de cerc, cu tavanul tip boltă care se poate opri la nivelul unor stâlpi sau un tavan care se poate continua direct până la fundație, structura fiind una mai omogenă, în care practic nu putem deosebi unde se termină stâlpul și unde începe grinda tavanului.

Vreau să mă limitez la studiul halei simple cu formă rectangulară în plan, nu vreau să mă refer la programe și proiecte complexe de clădiri cu deschideri gigantice, cu fațade complexe generate de programe parametrice, algoritmi asistați de inteligență artificială, structuri cu aspect SF. Nu mă refer la cele cu deschideri mari cum sunt stadioanele acoperite, pavilioane expoziționale, gări sau aeroporturi moderne în formă de cupole și alte forme ca manifest al posibilităților financiare și tehnologice alese pentru acel obiectiv.

Categorii de hale

 • Hală pentru depozitare
 • Hală pentru comerț
 • Pentru producție, distribuire sau procesare de obiecte comerciale.
 • Pentru creșterea animalelor.
 • Cultivarea legumelor
 • Activități de învățământ, culturale sau adiministrative
 • Hale pentru sport sau recreere

Diversele tipuri de funcțiuni pot fi separate cu pereți și instalații în cadrul aceleiași hale sau separate în hale cu dimensiuni și dotări diferite în funcție de cerințele fiecărei categorii.

Uneori este avantajoasă și economică cuplarea într-un singur corp sau într-o singură hală a două sau mai multe categorii. În alte cazuri este mai avantajoasă separarea în corpuri diferite, alipite sau cu distanțe între corpurile de clădire respective.

Halele pentru depozitare pot fi foarte simple sau mai elaborate, în funcție de ce se depozitează în halele respective. Dacă există risc mare de incendiu interior, instalațiile interioare cresc în complexitate. Dacă există risc dintre și spre vecinătăți, pereții exteriori vor fi rezistenți la foc (conform cu SSI)

www.urbanambition.ro/scenariul-de-securitate-la-incendiu

Hala pentru comerț și producție

Cele pentru comerț sunt mult mai complexe față de o hală de depozitare. O hală pentru comerț poate avea și zone de depozitare în cadrul aceluiași volum construit. Construite pe terenuri mai limitate ca suprafață, instalațiile și rețelele. Pot fi prevăzute cu mici spații de administrare și mici spații tehnice (cameră tablou electric, cameră centrală frig, sală de mese pentru personal, grupuri sanitare, ș.a.)

Halele pentru comerț, sport, activități de învățământ, cultură sau administrative își păstrează aspectul industrial în special la interior, dar pot fi tratate la exterior cu finisaje care să se integreze mai bine în specificul local sau în zona urbană protejată.

Solarele pentru legume sunt construcții de tip hală, cu o structură mult mai simplificată, de cele mai multe ori fără să fie necesară nicio fundație.

Clădirile pentru creșterea ciupercilor sunt tot în construcții tip hală, ca aspect seamănă cu niște hangare în miniatură.

Serele pentru legume sau cele pentru grădini botanice sunt adevărate hale cu structuri masive și fundații care să preia încărcările de la greutatea structurii, a sticlei virajului, încărcarea de la zăpadă și acțiunea curenților de aer.

Se poate asimila ca fiind o hală deschisă o construcție de tip copertină de protecție autoportantă, pe structură proprie, cu unul sau mai mulți stâlpi, fără pereți exteriori (copertinele sau umbrelele metalice care înglobează pompele din incinta benzinăriilor sau alte copertine de protecție la parcaje sau platforme de distribuție marfă sau pietonale), ca un saivan sau un șopron deschis pe toate laturile.

Transfer tehnologic de la programul de hală la programul de servicii sau de locuire

Vedem multe exemple frumoase și armonioase de reconversii ale vechilor hale în spații de locuit sau alte funcțiuni civile.

În același timp vedem spații comerciale și spații de birouri amenajate din stadiul de proiect inițial în clădiri tip hală, magazine pe două niveluri la anumite corpuri de la marile marile complexuri comerciale sau la magazine precum Ikea sau Mega Image.

Se poate locui într-o hală?

În zonele cu climat mai blând se pot amenaja spații de locuit, ateliere pentru artiști sau meșteșugarii care lucrează de acasă sau foarte aproape de casă.

Pentru zonele cu climă temperată se pot folosi pentru locuit halele doar în situații de urgență din cauza spațiilor foarte înalte din hale nu este eficientă încălzirea acesteia pentru asigurarea unui confort similar cu cel al unei camere cu tavane la o înălțime de maxim 3 metri.

Se pot amenaja birouri sau ateliere cu supante sau alte separări pe verticală în cadrul volumului halei.

www.urbanambition.ro/dormitor-etajat

Tendința de adoptare a formelor simple de la halele industriale este în exemplul caselor de stil scandinav, în casele cu arhitectură minimalistă sau în cele modulare tip container.

O casă cu forme simple inspirată din arhitectura halelor, cu finisaje și cu accesorii bine alese va arăta de revistă, nu va semăna cu o baracă sau cu o anexă pentru garaj sau magazie.

Elemente componente principale ale unei hale

 • Fundația de beton armat este obligatorie.

Placa de beton armat (nu este obligatorie pentru halele de crescut animale, legume sau ciuperci)

 • Soclul este important, dar opțional (despre soclu am scris aici https://www.urbanambition.ro/soclu-casa/). Soclul se va termoizola și pe partea orizontală (pe glaful exterior) până la contactul cu panourile termoizolante, pentru asigurarea continuității termice și evitarea punților termice des întâlnite în aceste zone de detaliu sensibil. https://www.urbanambition.ro/de-ce-se-face-condens-pe-perete/
 • Stâlpii în marea majoritate a cazurilor sunt independenți de pereții exteriori, sunt independenți dar susțin peretele exterior.
 • Pereții structurali din beton armat sau zidărie sunt mai dificil de implementat și necesită fundații și armături suplimentare (pereți masivi antifoc sau pereți ca ziduri de sprijin).

Stâlpii metalici se vor termoproteja (protecție la foc conform SSI proiect). Stâlpii de beton armat cu dimensiuni mai mari de 50×50 cm nu necesită protecție suplimentară la foc.

Pereții exteriori se pot continua cu soclul sau se pot monta direct pe placa de beton armat. Ideal este ca să existe soclu pe toate zonele unde nu există treceri pentru ușile de acces.

Pereții se vor monta pe structura principală a clădirii (pe stâlpii principali) sau se vor monta și pe o structură secundară, în funcție de panoul de perete ales sau de materialele care alcătuiesc fațadele.

Pereții pot fi din panouri moderne prefabricate tip Kingspan sau sisteme de panouri pentru pereți realizați parțial sau total în șantier din lemn, OSB, tablă cutată, ondulată sau tablă fălțuită, alte tipuri de finisaje tip fibrociment, bond sau hpl-trespa

 • Acoperișul poate fi în două ape sau aproape orizontal, similar cu cel al sistemului de acoperire în terasă sistem cuvă hidroizolata.

Materialele pentru acoperiș pot fi din panouri termoizolante tip Kingspan sau pe suport de tablă cutată cu termoizolație și hidroizolare peste. Avantajul sistemului Kingspan este cel al rapidității în execuție și montaj. Cel al sistemului cu tablă cutată suportă pante mai mici de scurgere a apelor pluviale, cu o mare atenție în realizarea procesului de hidroizolare.

Trotuarul de gardă și amenajarea incintei pot îmbunătăți aspectul general de fundal al halei.

Despre trotuarul de gardă am scris aici: Trotuar in Jurul Casei. Despre amenajarea incintei aici: Amenajare Curte Ogradă Incintă

Cum se poate integra o hală în mediul urban

Datorită sistemului constructiv simplu, halele moderne sunt etichetate ca niște cutii metalice reci. Cu ajutorul unui concept studiat și adaptat la respectiva zonă urbană și pietonală, fațada sau fațadele respective expuse la accesul principal sau la traseul urban pot fi prevăzute cu materiale mai calde (aspect de lemn sau piatră, fațade verzi-vegetale, cu vitrine de expunere sau cu pereți transparenți atât cât permite și mobilarea internă a magazinului.

Atic și jgheab ascuns

Cu ajutorul panourilor de fațadă finisate modern, dar și cu ajutorul acestor atice care învăluiesc pantele acoperișului, imaginea de hală industrială va fi înglobată într-o imagine de obiect arhitectural urban cu accente de design industrial sincer, curat și ușor de întreținut, cu aspect neutru.

Forma simplă și eficientă a structurii unei hale nu permite foarte multe artificii cu costuri mici legate de jocuri cu retrageri și console în fațadă sau plan așa cum putem face la o clădire “modelată” cu beton armat. Orice copertină sau element ieșit din planul fațadei va necesita structură suplimentară pe lângă structura principală. Orice retragere sau “scobitură” în interiorul corpului halei va implica modificarea pasului egal al structurii principale sau expunerea stâlpilor structurii principale în fațadă.

Copertina acces Clienți

O piesă importantă din compoziția volumetriei este copertina din zona de acces clienți.

În fațada principală este ideală o copertină integrată în structura principală a clădirii sau o copertină mai amplă pe structură proprie. Copertina are un rol estetic și pentru identitate dar și rol funcțional important.

Principalul rol este de a marca accesele în clădire, rolul de a proteja de apele meteorice accesele dar și un rol foarte important de rezolvare a detaliului de îmbinare între peretele cortină și panourile de fațadă, îmbinarea peretele cortină care înglobează ușa de acces.

Fără copertină, din punct de vedere estetic dar și tehnic de exploatare fiabilă, ar fi greu de rezolvat acest detaliu pe zona virajului de intrare în clădire.

Există și va exista întotdeauna o diferență de aliniere a planurilor fețelor finite exterioare ale celor doua elemente (elementul perete cortina și elementul perete de tip Sandwich).

Această diferență este dată, în primul rând, de structura secundară diferită de fixare a acestor doua elemente dar și de nerentabilitatea alinierii acestor structuri secundare, aliniere care poate induce modificări majore pentru structura principală a clădirii sau apariția unui alt rând de structură secundară.

Structura copertinelor metalice este termoizolată pentru evitarea punților termice, ținând cont de faptul că este o structură înglobată și legată de structura metalică interioară a clădirii.

Copertina sau portic

Unele hale pot participa la traseul pietonal cu copertine de protecție solară și la ploaie, cu porticuri iluminate și spații închiriate micilor întreprinzători, pentru cafenele, farmacii, florării și mici galerii de expunere, reclamă și expoziție culturală.

În legătura cu acest subiect vă recomand și articolul despre anexele gospodărești, despre importanța lor și pentru casele moderne, pot fi anexe gospodărești moderne gândite din stadiul de proiect.

https://www.urbanambition.ro/anexele-gospodaresti/

https://www.urbanambition.ro/anexele-gospodaresti/

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments