Home Arhitectura Amenajare Curte Ogradă Incintă

Amenajare Curte Ogradă Incintă

288
0
amenajare curte studiu de caz pentru o parcela de 500 mp

Evitați betonarea sau pavarea totală a curții, nu folosiți culori stridente, atenție la cota trotuarului și la cota de naștere a gardului dinspre stradă.

Amenajarea unei incinte va presupune o minimă planificare și etapizare în cazul în care veți amenaja pe durata unui timp mai îndelungat.

Pentru o amenajare corectă, veți avea nevoie de umpluturi, platforme, trepte, rampe și, în anumite cazuri, ziduri sau socluri de sprijin.

Imaginați-va incinta curții ca un acoperiș cu versanți și pante foarte mici. Imaginați-va curtea ca o terasă a unui penthouse de la ultimul etaj al unui bloc, terasă care va fi amenajată în cel mai mic detaliu cu toate pantele și scurgerile de apă atent calculate și executate.

Studiu de caz pe un teren realist

Am ales ca studiu de caz amenajarea curții unui teren de 500 mp pe care se află amplasată o casă de minim 81 mp – 130 mp construiți.

Parametrii urbanistici aleși sunt de maxim 30% P.O.T., C.U.T. de 0,9 și o înălțime maximă de P+1Etaj+Mansardă.

Terenul permite pe zona din spate (zona posterioară) amplasarea unei anexe pentru mică depozitare, magazie scule, biciclete, bucătărie de vară, șamd

Scenariul este cel al unei case cu acces condus și protejat pe una din laturile lungi ale clădirii, latură a casei cu orientare ideală spre est, vest sau sud.

Terenul are patru componente principale:

amenajare curte exemplu cu un teren de 500 mp
 • Zona dinspre stradă (curtea de primire)
 • Curtea posterioară (zona privată din spate)
 • Platforma de acces pietonal în clădire și opțional pe terasa/accesul secundar din spate
 • Trotuarul de gardă și circulație pietonală secundară

Cu portocaliu am marcat platforma de acces, aproape de cota zero, în locuință. Cu albastru sunt marcate zonele de racord. Rampele auto și pietonale sunt colorate cu maro închis.

Deschiderea minimă ideală și alte dimensiuni

amenajare curte plan cu cote curte de 500 mp si casa de 100 mp

Terenul are o deschidere de 15 m, casa este retrasă față de stradă cu șase metri. Retragerile laterale sunt de trei metri.

Pentru toate suprafețele construite alese, clădirea va avea pe latura scurtă o dimensiune de maxim nouă metri, distanță măsurată de la suprafața exterioară a finisajului aplicat pe termoizolație.

Casă mare – curte mică

În funcție de suprafața construită a casei, retragerea și curtea posterioară vor ajunge la o dimensiune de maxim 12 metri în cazul unei case cu S.C. de 100 de metri pătrați.

Retragerea posterioară rezultată va fi de minim opt metri în cazul unei suprafețe construite (S.C.) maxime de 150 mp.

Indiferent de suprafața construită a casei, curtea de primire și retragerile față de limitele laterale și față de limita străzii vor fi aceleași (3m pentru laterale și 5-6 metri față de aliniament).

Cu cât S.C. a casei va crește, curtea din spate se va reduce și eventualele anexe-magazii-mici depozitări (descrise mai sus), nu vor mai avea loc sau vor fi înglobate în clădirea principală.

Suprafața minimă și maximă pentru o casă din acest scenariu

O suprafață construită ideală a casei cu etaj, minimalistă spre medie, este de 81-100 mp cu o terasă de 30 mp pe curtea și fațada din spate. O variantă mai extinsă este cea de 130 mp, cu terasa înglobată în parter parțial sau total sub etaj (sub formă de logie), acoperită parțial sau total de terasa opțională de la etaj.

Rezultă o retragere de cca 8 metri și o curte posterioară de cca 120 mp pentru un scenariu maximal de casă cu o suprafață de 150 mp construiți.

Casă cu camere locuibile pe parter, fără etaj sau etaj parțial

În scenariul de 150 mp construiți, se poate alege soluția unei case pe parter cu etaj parțial, cu un pod tehnic sau cu o mansardă absolut necesară spațiilor tehnice și depozitare pentru echipamentele moderne de încălzire, răcire și ventilare.

În acest caz, etajul parțial sau mansarda vor fi folosite ocazional pentru una sau două camere de oaspeți/copii (opțional) și obligatoriu camere pentru echipamentele tehnice și camera tabloului electric.

Pentru varianta de casă pe parter de 150 mp construiți și subsol parțial sau total, o parte din spațiile tehnice și utilitare (centrale, spălătorie, depozitare, beci, șamd), pot fi amplasate în subsol, mai puțin camera sau dulapul tabloului electric).

Accesul pe lot, accesul în curte, accesul în incintă

amenajare curte acces pietonal detaliu 3d

Accesul pe lot auto și pietonal se pot realiza separat sau grupat. În schița de mai sus am ales un acces separat de un front al împrejmuirii dar și de o zonă verde de grădină cu un arbore ornamental fructifer sau ne fructifer.

Zona de acces pietonal și deschiderea batantă a porții este realizată pe o platformă de racord între trotuar și treptele/rampa de acces în clădire (suprafața portocalie).

amenajare curte acces auto detaliu 3d

Accesul auto este realizat pe o rampă care are rol de acces dar și de racord între trotuar/carosabil și incintă. Opțional, se poate continua cu acces în garaj înglobat în clădire. În cazul în care nu va exista acces în garaj înglobat în clădire, panta rampei poate fi direcționată invers (spre interior incintă) spre capătul rampei adiacent clădirii și al trotuarului de gardă, rampă auto cu pantă longitudinală minimă de 1-1,5 %.

Diferențele de nivel, rampe și trepte

rampa si trepte de acces pe trotuar adiacent intrarii in casa
trepte si spatiu verde inclinat pentru acces si racord in curtea din spate

Diferența de nivel între trotuarul public și platforma auto și pietonală de racord va fi de maxim 2,5 cm. Cota de 2,5 cm va începe din dreptul limitei de proprietate (peste grinda de fundare a gardului/porții). Platforma de primire pietonală va fi prevăzută cu pantă de maxim 1,5 %. (marcată cu albastru în zona intrării) Panta va prelua apele pluviale la o rigolă liniară sau la un receptor punctual.

Rampele, treptele, trotuarele de gardă, terasele și trotuarul de acces în clădire nu vor depăși o cota de 45 de cm față de zona de acces adiacentă trotuarului public.

Diferențele de nivel sunt preluate în schiță și proiect de trepte și rampe. Rampele vor avea o înclinație de maxim 8% și contratreptele vor avea înălțime de 15 cm și treptele de 32-34 cm.

Rampele nu sunt doar pentru spațiile publice, nu sunt necesare doar pentru persoanele cu dizabilități, sunt foarte utile pentru cărucioare, biciclete, pentru copii și bunici, pentru estetică, un plus în amenajare funcțională și ludică.

Degivrarea trotuarului

Orice rampă va avea ca alternativă, în special pe timp de iarna, pachet de trepte.

Trotuarul adiacent intrării, de la poartă până la ușa din casă, poate fi prevăzut cu degivrare electrică folosită ocazional și punctual înainte de curățarea acestuia.

Spațiile verzi din incintă

Spațiul verde conform schiței este împărțit în trei zone:

 • Zona grădinii din curtea de primire
 • Spațiul verde din lateralele clădirii
 • Zona de spațiu verde din curtea posterioară

Rolul spațiilor verzi este unul ecologic, estetic dar și practic pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperiș, de pe aleile și platformelor pietonale.

Stocarea sau retenția apelor pluviale

Spațiile verzi simplu amenajate preiau din apele pluviale în limitele compoziției, a absorbției naturale a pământului și a volumului de apă primit pe o anumită perioadă de timp.

În mod normal, apele pluviale din incintă, dacă nu există canalizare de apă pluvială dedicată a localității, nu se deversează în canalizările de apă menajeră.

Soluția aleasă este de retenție temporară sau permanentă în bazine de colectare pentru irigare sau sisteme de drenare și retenție cu eliberare treptată în solul aferent modulului/bazinului de retenție.

Practic, se alege o zonă din curte pentru înglobarea unui bazin sau a unui sistem de retenție. Bazinul sau sistemul de retenție se poate amplasa sub spațiu verde sau sub platforme, pe zone unde nu există canalizare, alimentare cu apă, împământare sau alte rețele de curenți tari sau slabi.

Denivelare între spațiul verde și alee

O soluție simplă este limitarea cotei de pământ a spațiului verde la 10 -15 cm sub cota aleilor, platformelor și a trotuarului de gardă al casei. Acest gest simplu contribuie la retenție și la evitarea inundării aleilor sau la inundarea zonelor de acces în casă.

Bazine, mini-iazuri naturale de captare, retenție și drenare

Pe anumite zone, cu pământ și substrat special, cu anumite specii de plante, se pot genera mini bazine deschise, naturale, pentru retenția și absorbția apelor de la ploile mai abundente.

Separatoare de hidrocarburi

Pentru anumite funcțiuni și platforme din incintă cu parcaje auto extinse, se prevede ca pluvialele colectate de pe platforme, înainte să ajungă în sol sau în sistemele de retenție, vor trece printr-un separator de hidrocarburi. Pluvialele care vin de pe învelitoare nu vor trece prin acest separator.

Plante autohtone și natură spontană

Recomand în amenajări folosirea de plante autohtone cu întreținere cât mai simplă, aspect cât mai natural, plante de grădini românești, flori de câmp, ierburi sălbatice, plante medicinale, plante de mlaștină și plante acvatice în loc de gazon de stadion steril și rece, născut în eprubetă.

Plantele și florile autohtone sunt cele din grădinile bunicilor. Amenajări mai moderne cu aspect natural-spontan sunt cele cu plante care cresc pe marginea lacurilor din parcurile dendrologice sau adiacent zonelor inundabile/mlăștinoase.

Indiferent de stilul de amenajare, modern, autohton, spontan cu inserții de plante și arbori atent aleși din import sau pepiniere, e bine să consultați o echipă formată din horticultor și peisagist.

Dacă nu aveți prea mult timp de plante, folosiți amenajări cu iz japonez, cu multe pietre, nisip, pietriș, pietroaie, scoarță, lemn și apă.

Platforma căminelor de alimentare cu apă și canalizare

Adiacent accesului pietonal sau al accesului auto va fi prevăzută o platformă aferentă căminelor de canalizare și alimentare cu apă. Ideal este ca aceste cămine să fie în continuarea fațadelor care conțin scurgerile de la baie și grupuri sanitare.

În exemplul din schiță, baia și bucătăria sunt prevăzute cu preluarea și traseul de canalizare pe fațada laterală spre căminul amplasat pe colțul lotului dinspre stradă, adiacent accesului auto.

Planul rețelelor de sub placa parterului și al rețelelor din incintă

La amenajarea unui teren existent se va face un releveu al incintei, al clădirilor existente care se păstrează sau care se demolează, se vor releva rețelele existente din incintă și se va corela cu propunerea de amenajare.

Pentru un teren liber de orice construcție, este extrem de important planul cu rețelele de sub placa parterului și cu rețelele de sub alei și platforme aferente incintei. Trecerile prin fundație sau grinzile de fundare și relația/traseele spre cămine și identificarea celei mai bune soluții și poziții de legătură cu rețelele publice.

Fundarea aleilor, rampelor, platformelor și a trotuarelor

Adâncimea de fundare va fi la o cotă sub limita de îngheț (90-120 cm, în funcție de zonă și proiect) în special pentru platformele de circulație auto, pentru fundația gardului dinspre stradă, pentru terasele alipite de casă și pentru aleile principale de acces în locuințe.

Trotuarele de gardă și alte alei secundare vor avea o minimă fundare perimetrală pentru stabilizarea spațiilor verzi adiacente.

Materialul pavajele aleilor, platformelor și rampelor

Sunt câteva variante pe care le recomand:

 • Alei din beton armat aparent, nesclivisit, netratat, nelucios, alei turnate cu rosturi de dilatare.
 • Piatră naturală granit buciardat,
 • Piatră de râu mare
 • Pietriș așezat și compactat
 • Mozaic de pietriș “mărgăritar” cu ciment armat, spălat cu bidinea și uscat cu pistol aer cald
 • Ardezie în anumite condiții, doar pentru circulații pietonale

Deși sunt folosite și recomandate de diverși comercianți, nu recomand la pavaje exterioare următoarele:

 • Marmură NU
 • Travertin NU
 • Gresie NU (indiferent că e denumită pe etichetă oficial “gresie de exterior” sau de interior)
 • Pavele compozite (nepresate, nevibrate, necertificate) NU
 • Beton turnat fără armare NU

Recomand folosirea în anumite condiții și doar de la producători verificați și autorizați: Pavele vibrate și presate, de înaltă calitate, din materiale compozite.

Culori, forme și texturi

În cazul materialelor naturale, culorile și texturile vor fi cele naturale.

Pentru materialele artificiale sau compozite, se vor alege aceleași culori și tonuri de la materialele naturale, fără culori țipătoare și suprasaturate. Portocaliul și albastrul, culorile suprasaturate din schițele mele sunt explicative, schematice și ilustrative, pentru a separa și identifica zonele descrise.

Dacă există peste tot, designul slab nu trebuie să fie adoptat

Deși vedem multa spații publice amenajate cu pavaje în culori stridente, nu trebuie să luăm cu noi acasă sau în minte aceste exemple.

Majoritatea acestor tipuri de zone publice sunt amenajate fără concurs de idei și soluții, fără demers conceptual, după proiecte slabe și incomplete, cu muncitori necalificați și persoane fără studii, fără tradiție, cultură minimă în domeniu sau în general, fără o experiență certificată și recunoscută de forurile arhitecților, urbaniștilor, peisagiștilor, horticultorilor, psihologic și sociologilor.

Amintesc despre psihologi și sociologi deoarece culorile și designul în general induc un efect psihologic și social.

Legislația permite tot acest festival de slab gust în amenajarea spațiilor publice (piețe, piațete, străzi pietonale, trotuare, alei, parcuri, spații verzi, luciuri de apă, poduri, podețe, șamd)

Rosturile de dilatare cu rol estetic și funcțional

Toate elementele de beton armat din alcătuirea amenajării vor fi dispuse cu rosturi de dilatare. Aceste întreruperi pot fi la suprafața placilor de beton sau se vor continua spre partea de fundare / fundație.

Cutiile de reciclare, compost și menaj

Cel mai probabil loc al acestor cutii va fi în magazia din spatele curții sau în zona platformei căminelor de apă și canalizare.

Locul zonei de materiale reciclabile și compost va fi atent ales. Gunoiul menajer nereciclabil va fi în cantități extrem de mici în gospodăriile care separă pe fracții materialele nefolosite.


Pe subiect similar:

Trotuar in Jurul Casei – Trotuarul de Gardă

https://www.urbanambition.ro/trotuar-in-jurul-casei/