Home Urbanism Locuinta Colectiva sau Individuala

Locuinta Colectiva sau Individuala

Locuințe Colective Mici, Blocuri între case sau Blocuri între Blocuri

1047
0
locuinta colectiva sau individuala

Indiferent în ce tip de locuință trăiești, ar trebui să susții orice demers și orice persoană care se luptă cu un fenomen de degradare urbanistică și economică. Explicăm mai jos, în video și în articol, de ce ar trebui să faci acest lucru, de ce clădirea ta poate fi adoptată pentru a nu mai fi orfană sau zombie.

Nu e nicio plăcere să locuiești într-o zonă de case și vecinul “dezvoltator” să fugă după ce a trântit un bloc cu balcoanele spre și peste curtea ta, dar nu e plăcere să te trezești cu același tip de bloc tip vagon vis-a-vis de apartamentul pe care l-ai cumpărat tot într-un bloc similar. Pe lângă fenomenul blocuri zombie între case, avem și fenomenul de vagoane-bloc zombie care se amplasează nefericit între alte blocuri orfane.

Zonificare VS Speculă cu efecte economice nocive pentru oraș

Conceptul de Locuire individuală este profund diferit de locuirea colectivă, indiferent că această locuire este definită nefericit și nefundamentat ca “mică” “mare” sau “medie”.

De ce oare în statele civilizate există zonificări publice (repet publice) de zone de locuire individuală separate de zona cu locuire colectivă, la fel cum sunt separate zonele industriale de zonele comerciale.

În lumea mare se zonifică pe porțiuni de teren care să fie înconjurate de străzi principale cu două sau mai multe benzi pe un sens de circulație, nu se zonifică printre loturi, pe limite proprietate, cel mult pe străzi private care vor intra în regim public prin zonificarea propusă.

Nicăieri nu se transformă loturi relativ mici de la locuințe individuale în locuințe colective, fără o zonificare coerentă, pe loturi generoase, delimitate de străzi principale.

Nicăieri în lumea europeană nu se construiesc mini-blocuri pe foste parcele de locuințe individuale, blocuri cu balcoanele laterale spre curțile vecinilor de pe loturile existente de locuințe individuale (case). Nicăieri nu se amplasează bloc stil vagon vis avis de alt bloc stil vagon. Locuințele colective “mici” se amplasează cel mult înșiruit, cu curți interioare sau străzi secundare spre fațada posterioară.

Nu există în Lege și este nefundamentat termenul de Locuință Colectivă “Mică”

Termenul de “Locuință Colectivă “Mică”” nu este definit in Regulamentul General de Urbanism, nici în legea urbanismului sau în legea autorizării construcțiilor.

La fel de grav este că nu se definește și nu se clarifică acest termen nici în legea locuinței sau în normativul aprobat prin lege: NP 016-96 – normativul privind proiectare clădirilor de locuințe.

Acest termen de “Locuința Colectiva “Mică“” nu este definit in nicio lege sau normativ!, este inventat în Regulamente de Urbanism care s-au inspirat în mod nefericit unele de la altele.

Dacă unele Regulamente de Urbanism Din Cluj, Timișoara și Oradea au fost corectate cu Hotărâri Locale, regulamentul marelui oraș București a rămas cu această prevedere otova care tratează cu indiferență orice zonă și orice fel de țesut existent, este o prevedere contra naturii urbanistice civilizate pe nume “Locuința Colectiva “Mica””.

Cu inconștiență se face, în Regulamentul expirat al PUG București, amestecarea locuințelor individuale cu locuințele colective pe motiv că sunt “mici”. Aceste așa presupuse “mici” – Locuințele colective mici generează haos urbanistic și degradare socio-culturală, după cum voi argumenta mai jos.

Motivul pentru care acest termen nu a fost definit în nicio lege este că niciun legiuitor nu a dorit să-și asume această enormitate și absurditate, doar cei care, poate, din greșeală probabil neintenționată au strecurat acest termen în Regulamentele Locale.

Conform cu Normativul de proiectare al locuințelor

Clădirile nu sunt catalogate simplist și neclar “mici” sau “mari”. Sunt catalogate foarte clar și de bun simț, în felul următor:

  • Unifamiliale
  • Semicolective
  • Colective

În acest caz, conform cu legea și cu normativele, avem o delimitare clară între locuirea individuală față de cea colectivă!

Încadrarea ca importanță din punct de vedere al numărului de niveluri se face

  • foarte redus P, P + 1;
  • redus -P + 2 ÷ P + 5;
  • mediu -P + 5 ÷ P + 11;

Observăm că regimul de înălțime P+2 al presupuselor “locuințe colective mici” intră în categoria a doua de importanță ca număr de niveluri.

110 articole și 19 mii de cuvinte!

Condominiu, adică locuința colectivă (NU locuința colectivă “mică”) are dedicata o lege întreagă extrem de stufoasa cu 110 Articole, peste 19 mii de cuvinte! cu prevederi, regulamente, obligații, sancțiuni și contravenții care tin sub control acest tip de locuire.

Condominiilor – locuințele colective care se amesteca în nicio lege cu cele individuale, se amestecă în regretabile prevederi ale regulamentelor din diverse PUG-uri, fără zone tampon si fără zone de protecție.

De ce oare locuirea individuală nu are atâtea prevederi față de locuirea colectivă?

Răspunul este :

Deoarece este extrem de diferită individuala de colectivă!

Despre locuirea colectivă se poate spune că este un ansamblu de proprietăți suprapuse și nu un ansamblu de locuințe individuale suprapuse.

Cum adică “mic”, “mare”, “mediu”?

În Regulamentul aferent PUG București, așa a rămas: “mic” definit ca P+2, indiferent de mărimea loturilor, indiferent de numărul de apartamente, indiferent de suprafață, indiferent de natura țesutului urban în care s-au înțesat aceste petarde urbanistice pe care le ridică în slăvi, din nevoia de a-și acoperi “operele” cu design și materiale deosebite sau lipsă de logică și cultură, unii specialiști de mare anvergură care chiar ei au construit sau proiectat asemenea atrocități arhitecturale. Nicio hotărâre locală, până acum, nu s-a conturat pentru București. Cu toții să recunoaștem ce s-a întâmplat, să recunoaștem regulamentul strâmb și să spunem: STOP!

Locuința Colectivă Mică este o invenție dăunătoare

Aceasta invenție elaborată cu hărnicie de tip elucubrație a fost cuprinsa in PUG și a emanat construirea în regim de speculă de apartamente pe loturi mici de casă, fără locuri de parcare, fără spații verzi.

De la minuscule, mici și foarte mici

Haosul și vidul legislativ și administrativ au adus, cu aburul aceste scăpări, construirea de apartamente “tip cazemată” locuințe și garsoniere înghesuite în blocuri alungite tip vagon, pe loturi foarte mici de case, blocuri amplasate aleatoriu printre alte case sau printre alte blocuri la fel de ridicole sau care, printr-o arhitectură sau materiale mai deosebite încearcă să ascundă “crima” urbanistică pe care au comis-o.

Construirea de locuințe colective ”minuscule” “mici” sau ”medii” nu se face printre case , construirea de locuințe colective se face în cadrul ansamblurilor de locuințe cu dotări comune – private.

Dotări private de incintă vs canalizarea și rețeaua publică existentă

Cartierul cu căsuțe din zone publice nu este ansamblu cu dotări private, este o zonificare dedicată locuințelor individuale cu dotări publice. Aceste investiții generate de dezvoltatori cu mică putere financiară nu pot acoperi terenuri și investiții suplimentare pentru rețele edilitare, școli, grădinițe, drumuri, șamd

Blocul Parazit, Zombie sau Orfan

Locuințele colective împrăștiate în zone de locuințe individuale se transformă în clădiri de tip parazit pentru locuințele individuale din jur, clădiri zombie sau clădiri orfane.

Parazit deoarece vor profita de curțile în care își aruncă cu indolență balcoanele și ocupă strada publică cu mașini staționate în fața curții altora. Zombie și Orfane, le denumesc eu, deoarece sunt corpuri rupte de un context de ansamblu, fără curți interioare sau străzi secundare de serviciu pe fațada din spate pentru zona de depozitare deșeuri, fără distanțele necesare față de zona de deșeuri și față de automobilele parcate sub geamul de la parter.

O clădire orfană este ca și cum ai lua o bucată dintr-un bloc de la un ansamblu rezidențial și l-ai planta printre case sau chiar în câmp, avem și exemplele dinspre centură cu blocuri în câmp.

Încadrarea în NZEB și în bunul simț

Locuințele colective vor avea nevoie de dotări obligatorii pentru încălzire pentru încadrarea in bunul simț și în NZEB, cu centrală comună pentru tot blocul.

Majoritatea acestor “locuințe colective mici” sunt încălzite cu un conglomerat de coșuri scoase pe fațadă, fiecare apartament inhalând aerul viciat de coșul de centrală de dedesubt.

Ce este zona Mixtă sau Hibridă pentru construcții noi în țesuturi existente

Este o mare diferență (pe care actualul regulament PUG București nu știe să o facă) între clădiri zona mixtă parcele noi/ansambluri noi și clădiri noi în zone deja construite.

Chiar dacă e zonă Mixtă, nu poți să trântești orice și oricum clădirea nouă. La fel nici în zona rezidențială existentă nu poți să ridici orice fel de clădire și pe orice fel de lot, indiferent de cât de minuscul e acel loc pentru locuința colectivă mică”.

Ce este zona Mixtă sau Hibridă pentru construcții noi în ansabluri noi

Conceptul de hibrid și mixt se referă la amestecarea anumitor funcțiuni în cadrul unui ansamblu de construcții pe parcelă construită în ansamblu de la zero.

Chiar și în ansamblurile noi, cu clădiri noi, nu se lipește casă lângă “locuință colectivă mică”, sunt gândite zone de case și zone tampon cu locuințe colective. Zonificarea se face pe artere importante de incintă și nu pe linia de lot cum se fac acum prin prezentul și greșitul Regulament aferent nevalabil/expirat PUG București.

Situațiile speciale în care locuirea este amestecată cu funcțiuni de birouri, în cadrul aceleiași clădiri, în cadrul aceluiași ansamblu rezidențial tip mixt sau “hibrid”

Locuirea individuală poate fi amestecată cu locuirea colectivă, la fel, în cadrul aceluiași ansamblu, cu zone de protecție între cele două tipuri de locuire, cu dotări comune pentru utilități (depunere/colectare deșeuri, acces auto/auto speciale pompieri, salvare, acces marfă)

Într-o zonă constituită cu locuințe colective cu loturi individuale fără dotări comune, cu acces pe străzi publice, nu se vor planta pe loturi libere fără o zonificare de ansamblu care să cuprindă toate dotările.

Doar pentru zonele centrale se pot constitui străzile publice în ansambluri de străzi cu acces restricționat pentru atingerea aceluiași tip de ansamblu comun.

Până la nou PUG, Hotărâre locală la propriu și la figurat

Este necesară, de urgență, Hotărâre de Consiliu Local la PMB și Hotărâre de Consiliu Local la PMB primăriile de sectoare pentru clarificarea acestui amestec dintre locuințele individuale și cele colective “mici”. Aceste Hotărâri și acte locale se vor armoniza între capitală și sectoare pentru înglobarea tuturor zonelor inclusiv a zonelor protejate și istorice.

Până la modificarea și finalizarea unei etape din PUG București, aceste hotărâri locale ar trebui să intre în aplicare cât mai urgent ca acte pe baza cărora Arhitecții Șefi să poată elibera certificate de Urbanism valabile.

Locuinte Colective Mici eroare urbanistică majoră:

https://www.urbanambition.ro/locuinte-colective-mici/