Strategia de Dezvoltare Locala

3389
strategia de dezvoltare locala

Înainte să încep cu desființarea denumirii pompoase a documentului “Strategie de Dezvoltare”, vreau să subliniez că acest document este o compunere foarte valoroasă din punct de vedere al analizelor, statisticilor, date economice, geografice, demografice, urbanistice, șamd.

Am luat ca exemplu localitatea Mogoșoaia, o comuna de lângă București.

Situația acestor tipuri de documente, denumite strategii, este valabilă pentru toate comunele și localitățile din România. https://primaria.mogosoaia.ro/wp-content/uploads/2017/04/SDL_Mogosoaia_Revizie3.pdf

Elementul Cheie este tratat ca element informativ/orientativ

despre strategia de dezvoltare locala-mogosoaia plansa de planificare teritoriala extravilan
Planșa de Planificare Teritorială (cea mai importantă piesă) este tratată ca o propunere fără nicio valoare juridică.

Cel mai important și vital element (poza de sus) din cadrul unei Strategii de Dezvoltare cum este și cea a comunei Mogoșoaia, este tratat ca o chestiune orientativă, nu are nicio acoperire în lege sau în Planul de Urbanism General, este doar o planșă frumos colorată ca parte din propunere de actualizare a PUG Mogoșoaia. PUG Mogoșoaia – Comuna Mogoșoaia (mogosoaia.ro)

Strategia după cum bate Vântul

Această planșă orientativă stă la baza dezvoltării comunei. Dacă planșa este orientativă, dezvoltarea va fi la fel de orientativă, după cum va bate vântul.

Planșa este cea cu planificare teritorială pentru dezvoltarea viitoare a comunei Mogoșoaia (pg 125 Figura 181 – și planșa cu planificare teritorială pentru dezvoltarea viitoare a comunei Mogoșoaia pg 307, Figura 300).

În rest, acest document de 350 de pagini poate fi denumit “Manual de analiză locală detaliată și încadrare în contextul județean și național”, dar nu poate fi denumit “Strategie de Dezvoltare Locală.”

Realizatorii acestui document au avut destule materiale legate de datele culese până la data realizării studiului (anul 2017). Materiale privind strategia localității se vede că nu prea au avut. Observăm lista cuprinsă în planul de acțiuni și portofoliu de proiecte cu 152 de puncte (pg 314 – 336), planuri de acțiuni generaliste și abstracte.

Strategie și Tactică La firul ierbii

Specialiștii care au întocmit prezentul document, chiar și foarte bine intenționați, nu au cum să genereze strategii și detalierea acelor strategii prin tactici aplicate la firul ierbii. Aceste strategii generale și acțiunile de detaliere și aplicare concretă nu pot fi realizate fără concursul și fără implicarea continuă a unui departament din cadrul primăriei care va furniza date și unelte specialiștilor care fac analize, audit și strategii.

Strategia și tactica este generată de cunoașterea profundă a situației din teren împreună cu o limitare a numărului punctelor de acțiune, o abordare pragmatică și realistă.

Pentru pompoasa dezvoltarea spațială, cadru legislativ este incomplet.

În cadrul acestor pagini găsim chestiuni concrete dar și o ploaie de prevederi generaliste și abstracte. Sătul de abstractizări generaliste și cuvinte pompoase de formă fără niciun viitor și fără niciun fond, exagerez să spun că m-aș bucura să văd la unul din puncte ceva de genul: “Zugrăvirea a cinci săli de clasă și, mai puțin peiorativ spre concret, program de îngrijire și monitorizare al arborilor cu tulpina mai groasă de 12 centimetri.

Detalierile și anexele anuale privind urmărirea și îndeplinirea obiectivelor cuprinse în strategie

Documentul prevede surse de finanțare de la pagina 337 și “recomandarea” călduroasă ca toate aceste obiective să fie detaliate și susținute prin proiecte inițiate de consiliul local. Câte și cum s-au bifat din aceste puncte, se poate vedea intrând în dialog civilizat cu primăria, se pot observa lucruri la o vizită prin comună sau la o discuție cu cetățeni aleși la întâmplare.

Față de ghetoizarea în plină desfășurare cu blocuri înghesuite între alte blocuri din alte comune și sate calamitate urbanistic din jurul îmbătrânitului București, comuna Mogoșoaia, cu toate copleșitoarele ei și extrem de grave probleme, este la ani lumină față de alte localități care căpușează sau aduc valoare, este considerată o localitate luxoasă, poate cea mai romantică și mai aerisită comună din apropierile Bucureștiului.

Reglementare cu Planșă pentru Extravilan – Elementul Cheie

Planșa cu planificarea teritorială pentru dezvoltarea viitoare a comunei Mogoșoaia în extravilan, cu acoperire legală și ca anexă principală a oricărei strategii, ar trebui să aibă același caracter pe care îl are planșa de PUG.

Cum să faci planificare dacă, pe o parte ai o planșă de dezvoltare în cadrul intravilanului, iar în extravilan nu ai această planșă care să stabilească clar și ferm zonificările cu dotări private și publice, drumurile de centură, drumurile principale, chiar și drumurile secundare, rețelele edilitare viitoare și rezerve de teren.

Această situație este valabilă pentru toate localitățile din Romania: Avem planșe și chestiuni destul de clare pe intravilan dar nu avem nimic clar pe extravilan. În aceste condiții, cum să faci dezvoltarea coerentă a extravilanului dacă orice proprietar de teren vine cu PUZ-uri de parcelă care nu au nicio legătură unul cu altul, proiecte care nu au în ce să se încadreze deoarece nu au planșa cu încadrarea în extravilan, nu au încadrarea în zonificările și nici între drumurile comune viitoare.

Lege pentru Extravilan cu planșă anexată

Legea trebuie modificată astfel încât aceste strategii de dezvoltare sa aibă ca anexă principală și cu putere de lege: Planșa de Reglementare a Extravilanului. Planșa de Extravilan și Planșa de Intravilan aferentă PUG vor face un tot complet împreună. În această planșă, de reglementare totală a extravilanului, urmând a se încadra orice PUZ propus de proprietari și dezvoltatori în extravilan.

Ce nu intră în planșa de extravilan, va avea interdicție de construire și interdicție pentru orice PUZ ulterior.

Excepție doar pentru construcțiile aferente producției agricole, forestiere și cele pentru dotări tehnico-edilitare.

Oportunități pentru proiectanții care se pot angrena în reglementările pentru extravilan

Firme mari de proiectare sau asocieri de mai mulți proiectanți urbaniști și arhitecți vor putea participa la întocmirea reglementărilor pentru extravilan și vor participa cu adevărat la realizarea strategiilor de dezvoltare. Se vor deschide oportunități financiare oneste și cu scop nobil din comenzi lansate de stat și de către autoritățile locale.

Va fi nevoie de lege și buget alocat pentru măsurătorile cadastrale și pentru partea de studiu care să înglobeze toate elementele referitoare la mediu care vor afecta extravilanul: traseul-stocarea și prelucrarea deșeurilor, zone forestiere de protecție activități/funcțiuni nocive, stații/centrale deșeu pentru biogaz, compost, zone pentru epurare ape menajere, impactul din inundare, traseul apelor pluviale, canalele de desecare, zonele mlăștinoase și inundabile, fauna și micro-fauna, pasaje și coridoare continue verzi -albastre pentru faună (canale inundabile/inundate, păduri de șes și perdelele agro-forestiere) rezerva intangibilă de teren arabil și grădini.

Foarte importnată este corelarea cu planurile naționale și regionale: https://www.studiokolectiv.ro/urbansim-complex.html

Vezi și Locuință Colectivă sau Individuală:

https://www.urbanambition.ro/locuinta-colectiva-sau-individuala/

4.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments