Servitutea si Dreptul de Trecere

108568
latime de trecere acces pompieri si drum servitute

Servitutea si Dreptul de Trecere sunt cuprinse și explicate pe larg în Codul Civil. Cu toată acestea, este neclar pentru mulți cetățeni care sunt drepturile și obligațiile generate de trecerea / accesul sau permiterea accesului / trecerii pe un teren aflat în proprietate privată.

Dreptul de trecere este un drept generic prevăzut în Codul Civil. Trecerea poate exista cu un acord informal de trecere sau cu un act juridic care materializează acea trecere sub forma unei fășii de teren folosită ca drum/alee de acces auto și/sau pietonal.

În acest Articol voi încerca să-mi clarific necesitatea dreptului de trecere și a Servituților din Codul Civil corelate cu prevederile din alte acte legislative și normative.

Schițele din articol se referă, în special, la lățimea drumului de servitute sau a drumului de acces pornind de la prevederile minime ale codului Civil (C.CIV.), prevederile Normativul de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P 118-99 (P118-99) și prevederile Regulamentului General de Urbanism (R.G.U)

Latime servitute de trecere

Lățimea minimă de trecere pentru servitute poate fi stabilită de comun acord între persoanele afectate de această servitute sau prin acte juridice.

Avem trei elemente principale după care ne putem face o imagine completă legată de distanța minima de trecere sau servitute: [[Codul Civil]] [[Regulament General de Urbanism]] si [[Normativul P118]] dar și bunul simț pentru a nu se ajunge la procese scumpe și de durată, conflicte și disconfort.


Latimea minima de trecere conform cu P118-99 si cu Regulamentul General de Urbanism
1,5 m Conform cu P118-99 și 3m conform cu R.G.U.

Latimea minima de trecere conform cu P118-99 si cu Regulamentul General de Urbanism
3,5 m Conform cu R.G.U. și 3,8 m conform cu P118-99

Latimea minima de trecere conform cu Codul Civil si cu Regulamentul General de Urbanism
4 m (2m+2m) Conform cu C.CIV. și 7 m conform cu R.G.U.

Diferenta intre servitute si drept de trecere

Drept de trecere sau servitute de trecere?

Dreptul de trecere, ca noțiune de principiu și drept cuprins în Codul Civil, stă la baza stabilirii servituților cuprinse în acte juridice.

Servitutea se poate stabili doar prin acte juridice sau, în alte cazuri, cu complexul termen/procedură al uzucapciunii și ocupațiunii.

Dreptul de trecere se poate opri la o simplă înțelegere între proprietarii de terenuri afectați de respectiva trecere.

Pe baza dreptului de trecere, servitutea se poate stabili mai ușor cu înțelegerea prealabilă între părți, înțelegere constituită în încheieri formale cu acte juridice bilaterale.

Dreptul de trecere poate avea sau nu o materializare juridică.

În funcție de situația terenurilor afectate, dreptul de trecere se poate materializa pur și simplu fără niciun act printr-o alee sau drum de incintă delimitat sau nu de împrejmuiri/garduri.

Diferenta intre drum de acces si drum de servitute

Drumul de acces poate fi un drum fără un act juridic pentru o singură parcelă (un drum intern de incintă aferent unei case sau al unui ansamblu imobiliar cu blocuri sau case).

Un drum de acces poate fi sub incidența servituților, a drepturilor de trecere (drepturi constituite neoficial) sau un drum de acces e pur și simplu un acces.

Se poate vinde un teren fara cale de acces?

Da, se poate vinde doar dacă îl cumpărați, mare atenție!

Drumul de servitute este drum public?

Drumul de servitute chiar dacă este considerat drum deschis, asta nu înseamnă că este drum public.

Este un drum pe un teren privat, un drum care face legătura cu accesul către alt teren privat.

Drum de servitute blocat

Drumul de servitute blocat intră sub incidența autorităților locale și ale instanțelor de judecată.

Servitute de trecere cu Piciorul sau cu Automobilul

(3) Servituțile necontinue sunt acelea pentru a căror existență este necesar faptul actual al omului, cum ar fi servitutea de trecere cu piciorul ori cu mijloace de transport. (Servituțile continue și necontinue Art. 761) C.CIV.

Se asigură doar acces pietonal dacă nu se poate constitui servitute de acces auto din considerente de natura terenului/solului sau lotului/terenului insuficient pentru asigurarea trecerii.

În funcție de situația din teren, se poate decide, prin acte juridice (și expertize dacă este cazul), posibilitatea accesului auto prin terenul afectat de servitute.

Drumul de servitute se plătește?

Drumul de servitute nu se plătește sub forma unor taxe sau chirii. Drumul de servitute se plătește sub forma cheltuielilor cu actele și costul terenului aferent drumului (cheltuieli pentru obținerea acelui drum de servitute).

Plata pentru dobândirea terenului aferent drumului se face în urma înțelegerilor între părți, conform actelor juridice unilaterale sau bilaterale.

Planurile Urbanistice Zonale și Generale pot genera sau elimina Servituți

Sunt afectate servituțile prin Strategiile autorităților locale pentru stabilirea cât mai din timp a profilelor de drum și a drumurilor din zonele Arabile din Intravilan dar și din Extravilanul supus extinderii prin PUZ sau actualizări de PUG. Drumurile prevăzute prin extinderea actualelor Drumuri de Exploatare agricole dar și cu drumurile propuse și impuse prin condiționarea aprobării PUZ-urilor viitoare.

Eliminarea dezvoltării imobiliare de parcelă individuală și doar pe bază de PUZ pentru o Zonă de Dezvoltare sau încadrare în PUG.

Strategia de drumuri a localității poate cuprinde achiziții de terenuri pentru trecerea în domeniul public și apoi stabilirea în PUG actualizat sau PUZ ca drum public.

Condiționarea dezvoltărilor imobiliare cu aprobarea PUZ-urilor doar dacă sunt prevăzute cu drumurile necesare de acces și de circulații în parcelă sau printre parcele.

Am scris aici despre ce însemnă PUZ și PUG și cum ne afectează calitatea locuirii aceste documente cu putere de lege:

PUG PUZ PUD | Planurile de Urbanism explicate | Urban Ambition
https://www.urbanambition.ro/pug-puz-pud/

4.6 8 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
236 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments