Scenariul de Securitate la Incendiu

Logistica întocmirii unui proiect care implică Autorizare sau Avizare la ISU s-a complicat după dorința ISU pentru modificarea procedurii de întocmire și completare la Scenariul de Securitate la Incendiu. (SSI) Dacă nu era suficient de complicată procedura, acum s-a complicat și mai mult cu prezenta pandemie în care documentele printate au potențial real de contaminare. … Continue reading Scenariul de Securitate la Incendiu