Home Blog Page 5

Mințire POT și Retrageri

0
blocuri intre case pud neconform

Cu sau fără ajutorul Planurilor de Urbanism Suplimentare, puncte importante din Legea 350/2001 nu se aplică unitar sau se interpretează arbitrar, prevederi din cadrul aceleași legi se contrazic cu mențiuni la întâmplare și nu sunt clar definite. Principalele aspecte analizate:

O consecință a acestor prevederi au efecte nocive în general dar și efecte nocive în densificarea neconformă din zonele de Locuințe Individuale, cunoscute ca “Blocuri intre Case” despre care voi scrie marți 11 februarie 2020 la acest link:
https://www.urbanambition.ro/locuinte-colective-mici/

Legea Autorizatiei de Construire 50-1991 Actualizata 2020

0
cladiri gard strada vedere frontala sir de case

Legea Autorizatiei de Construire și Normele metodologice de Aplicare ale legii cu cele mai noi și esențiale modificări sau completări.

O parte din aceste prevederi de relaxare/facilitare vor aduce întârzieri, neconformități privind calitatea în construcții, abuzuri neașteptate și vor aglomera instanțele de contencios administrativ cu litigii între autorități și persoane fizice sau juridice.

Ultimele acte importante de modificare sunt L 7/2020 și L 193/2019.

Printre alte prevederi, aceste legi vin cu prevederi de relaxare a acordării Autorizațiilor de Construire și anumite facilități pentru investitori.

Regulamentul General de Urbanism

0

Regulamentul General de Urbanism și codul civil sunt bazele elaborării planurilor urbanistice și de amenajare a teritoriului PUD, PUZ, PUG, și a Regulamentelor Locale Aferente.

Regulamentul de Urbanism este de tip General și Local.

Găsiți în acest link Regulamentul General de Urbanism