Home Blog Page 3

Parcelare Terenuri cu Lățimi Înguste

0
schite parcelare case insiruite si case cuplate

Parcelare terenuri cu lățimi înguste – terenuri dificile, cu deschidere foarte mică și cu adâncime mare sau foarte mare.

Cele cu adâncime foarte mare sunt foste terenuri arabile din intravilan și extravilan, în periferiile orașelor sau în fostele zone agricole de lângă foste sau actuale localități rurale.

Situațiile terenurilor cu lățimi relativ înguste sunt și în cadrul țesutului vechi din zone rurale, dar și terenuri foarte înguste din țesuturi vechi din centrele orașelor sau periferii.

În urma moștenirilor terenurilor părintești și împărțirii acestora, între frați și surori, pe lungime, au rezultat două sau mai multe parcele înguste sau foarte înguste, parcele care au păstrat doar lungimea terenului inițial.

Balcon Inchis sau Deschis

0
balcon inchis sau deschis

Închiderea cu tâmplărie tip “termopan”

Balcon Inchis sau Deschis ? Pentru clădiri noi sau extinderi, închise în stadiul de proiect, un balcon/logie, cu tâmplărie etanșă termoizolatoare, nu se poate considera balcon/logie. Această închidere de balcon se transformă în fereastra camerei.

Balcoanele închise cu tâmplărie etanșă (tip “termopan”) nu pot asigura o ventilare naturală completă, anulează aspectul estetic plăcut și gândirea arhitecturală inițială.

Orice fereastră rămasă între cameră și balcon va împiedica ventilarea naturală.

Mansarda Falsa și Podul Autentic

0
forme de acoperis in doua ape sau intr-o apa

Mansarda falsa este o mansardă care nu se încadrează în normativul pentru proiectarea mansardelor (NP-006-02).

Nu se încadrează în prevederile Regulamentelor Locale de Urbanism și nici în norme estetice și arhitecturale specifice zonei respective sau estetice în general.

Normativul este și el cu anumite prevederi neclare iar legislația modificată privind amenajarea nenormată a podurilor contrazice sau face inutil termenul/operațiunea de mansardă