PLAN URBANISTIC ZONAL
COMUNA PRUNDU, JUDET GIURGIU-TARLA 74, PARCELA 1005 –
Amenajare circuit de motocros
Proiectant General: S.C. GEOPROIECT CONSULTING S.R.L.
Proiectant Specialitate – URBAN AMBITION SRL

Mai multe despre acest proiect, pe Facebook

Lucrari de Arhitectura: Arh. Mihai Pavel
Lucrari de Instalatii: Ing. Marian Constantinescu
Proiectare drumuri incinta: ing. Costescu Gabriela

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRUNDU
PRIMARIA COMUNEI PRUNDU
FAZA – PLAN URBANISTIC ZONAL SI STUDIU DE FEZABILITATE

SEF PROIECT SPECIALITATE PUZ: ARH. MIHAI PAVEL
INTOCMIT: URB. MITU-IOAN SBIRNAC
VERIFICAT: URB. AURORA PAVEL

La comanda CONSILIULUI LOCAL COMUNA PRUNDU SI PRIMARIEI COMUNEI PRUNDU,
societatea noastra intocmeste proiectul nr.174/2014 –„PUZ COMUNA PRUNDU ,
JUDET GIURGIU, TARLA 74, PARCELA 1005 – Amenajare circuit de motocros ”.

Proiect cu finantare europeana, “Axa 4, Lider, Masura 4.1.3221, PNDR (Program National de Dezvoltare Rurala)

Mai multe despre acest proiect, pe Facebook

https://www.facebook.com/urbanambition